eXplain

eXplain oktober 2014

Dossierverrijking Schadegarant en Glasgarant
Schademelding aanmaken in eXchange Schadegarant en Glasgarant
Dekkingsverificatie en polisverrijking Schadegarant en Glasgarant
Afwikkeling van gesloten dossiers Schadegarant en Glasgarant
Bespaar met Schadegarant/Glasgarant & eXchange
eXposure Schadegarant/Glasgarant
Nieuwe eXposure combiversie binnenkort beschikbaar

eXposure kosteloos gebruiken?

Dossierverrijking Schadegarant en Glasgarant

Schadegarant en Glasgarant ondersteunen verzekeraars en gevolmachtigd agenten bij het behalen van de drie basisdoelstellingen bij auto(ruit)schadeafhandeling;

• optimalisering klanttevredenheid,
• verlaging van de materiële schadelast en
• optimalisering procesefficiency.

Door middel van eXchange, eXpect (statistisch filter), eXpectech (technisch filter) en twee fijnmazige en wijdvertakte schadeherstelherstelnetwerken, slagen Schadegarant en Glasgarant er aantoonbaar in een wezenlijke bijdrage aan deze doelstellingen van verzekeraars en gevolmachtigd agenten te leveren.

Op het vlak van procesefficiency valt er voor gevolmachtigd agenten die gebruikmaken van Schadegarant en Glasgarant echter nog forse winst te boeken.

Daar waar voor verzekeraars in ruim 80% van de aangemaakte eXchange dossiers de dekking volledig automatisch geverifieerd, en tevens het dossier automatisch wordt verrijkt met polisinformatie, is dat bij gevolmachtigd agenten helaas in slechts 40% van de dossiers het geval. Dit houdt in dat door gevolmachtigd agenten op dit moment in 60% van de dossiers, de polisinformatie handmatig wordt toegevoegd.

Door het niet aanleveren van polisinformatie laten gevolmachtigd agenten een aanzienlijke besparing op uit te voeren handelingen en een kans op snellere dossierafhandeling liggen. In deze eXplain geven wij een toelichting op de mogelijkheden voor gevolmachtigd agenten om ook hier nog een stap te zetten en nog optimaler gebruik te maken van de diensten van Schadegarant en Glasgarant en veel kosten te besparen.

Schademelding aanmaken in eXchange Schadegarant en Glasgarant

Sinds de introductie van eXchange in september 2010, is het voor auto(ruit)schadeherstellers en dealers mogelijk zelfstandig dossiers (schademeldingen) aan te maken van de binnen het Schadegarant en Glasgarant gestuurde schaden. Door koppelingen met de back-office systemen van deze bedrijven, worden hier efficiencywinsten geboekt.

Belangrijk voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten is dat deze werkzaamheden niet langer door hen uitgevoerd hoeven te worden, wat een besparing op de arbeidskosten kan betekenen. Momenteel, in 2014, wordt 93% van de dossiers aangemaakt door auto(ruit)schadeherstellers en dealers.

Dekkingsverificatie en polisverrijking Schadegarant en Glasgarant

Zodra het dossier is aangemaakt in eXchange vindt er een controle op de dekking van het evenement plaats. Deze automatische dekkingsverificatie kan middels in eXchange te uploaden polisbestanden, of real-time middels een webservice plaatsvinden. Naast de dekkingsverificatie wordt tevens het dossier in eXchange automatisch verrijkt met de betreffende polisinformatie.

Afwikkeling van gesloten dossiers Schadegarant en Glasgarant

Het in eXchange ingediende dossier wordt volledig automatisch beoordeeld door de statistische en technische filters eXpect en eXpectech waarna op basis van de uitkomsten hiervan desgewenst tele- of fysieke expertise kan plaatsvinden. Daarna wordt het gesloten en kan de voor verdere afwikkeling/uitbetaling van het dossier gewenste informatie op verschillende wijzen aan gevolmachtigd agenten worden aangeleverd.

Bespaar met Schadegarant/Glasgarant & eXchange

Door aan de start en/of het einde van het proces gebruik te maken van de faciliteiten van eXchange, kunnen gevolmachtigd agenten hun stroom Schadegarant- en/of Glasgarantschaden veel efficiënter afwikkelen.Binnen dit proces kunt u vanzelfsprekend rekenen op een lage netto carrosserie-/ruitschadelast en een hoge mate van klanttevredenheid.

Wilt u meer weten over een efficiënter proces voor uw organisatie, neem dan contact op met Schadegarant/Glasgarant via info@schadegarant.nl of info@glasgarant.nl

eXposure Schadegarant/Glasgarant

Voor gevolmachtigd agenten met een significant aantal schadeafwikkelingen is de MI-tool ‘eXposure’ beschikbaar. eXposure wordt in haar huidige vorm al gebruikt door alle deelnemende verzekeraars, een dertigtal gevolmachtigd agenten en ruim 400 auto(schadeherstel)bedrijven. eXposure is een op QlikView gebaseerd gebruiksvriendelijk MI-tool dat via de beveiligde eXchange omgeving benaderd kan worden. Eénmaal ingelogd in eXposure ziet u als gebruiker een veelheid aan relevante data met betrekking tot de afgewikkelde Schadegarant en Glasgarantdossiers.

Met eXposure kan de schadelast, de mate van procesefficiency en klanttevredenheid op de voet worden gevolgd. De data wordt nu wekelijks bijgewerkt, maar binnen afzienbare tijd zal overgegaan worden op dagverwerking. Klik hier voor meer info over de in eXposure beschikbare data

Nieuwe eXposure combiversie binnenkort beschikbaar

De huidige gebruikers dienen voor het raadplegen van de data over carrosserie- en glasschaden nog gebruik te maken van twee afzonderlijke eXposure apps, maar in Q4 2014 is de nieuwe combiversie gereed, zodat partijen die Schadegarant én Glasgarantschaden afwikkelen alle dat in één app kunnen zien.
Onderstaand enkele screenshots van het prototype:

eXposure kosteloos gebruiken?

Gevolmachtigd agenten kunnen kosteloos gebruikmaken van de nieuw combiversie van eXposure. Binnenkort zal Schadegarant/Glasgarant gaan inventariseren welke gevolmachtigd agenten hiervan gebruik wensen te maken. U ontvangt hiertoe van Schadegarant/Glasgarant een e-mail met daarin een link naar een inventarisatieprocedure waarin u kunt aangeven of u eXposure wil laten toevoegen aan uw eXchange account. De mail wordt verzonden met gebruikmaking van het Checkmarket inventarisatietool. Ten behoeve van het ontvangen van de e-mail is het raadzaam om de afzender @chkmkt.com aan uw lijst van veilige afzenders toe te voegen.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant