eXplain

eXplain november 2013

Toepassing onderdelen bij herstel van Schadegarant- en Glasgarantschaden
OEM, OES en OGO/MQ onderdelen
Geen imitatie bij Schadegarant/Glasgarant
Audits

Toepassing onderdelen bij herstel van Schadegarant- en Glasgarantschaden

In de vak- en landelijke pers is een artikel verschenen waarin wordt gesteld dat er bij het herstellen van autoschaden gebruik gemaakt wordt van imitatieonderdelen.

Verzekeraars hebben een samenwerkingsovereenkomst met Schadegarant/Glasgarant en daarin zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van onderdelen. Auto(ruit)schadeherstelbedrijven die aangesloten zijn bij Schadegarant/Glasgarant dienen gebruik te maken van originele onderdelen of van onderdelen die aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan originele onderdelen. Hier worden de schadeherstelbedrijven regelmatig op gecontroleerd door Schadegarant/Glasgarant. Verzekeraars adviseren hun klanten juist daarom om naar goede en betrouwbare schadeherstelbedrijven te gaan, zodat zij zeker weten dat er geen imitatieonderdelen gebruikt worden. Klanten van de bij Schadegarant/Glasgarant aangesloten verzekeraars bepalen veelal zelf naar welk auto(ruit)schadeherstelbedrijf ze gaan, maar er zijn voor hen wel voordelen om naar een herstelbedrijf te gaan dat is aangesloten bij Schadegarant. Niet alleen vanwege een lager eigen risico en gratis vervangend vervoer, maar vooral ook omdat dit auto(ruit)schadeherstelbedrijven zijn die autoschade snel en vakkundig repareren.

In deze eXplain lichten wij toe welke regels er gelden bij het herstellen van carrosserie- en autoruitschaden onder de condities van Schadegarant en Glasgarant.

OEM, OES en OGO/MQ onderdelen

De term ‘originele’ onderdelen is een containerbegrip omdat ‘origineel’ verschillende soorten onderdelen kunnen betreffen. In de autoindustrie worden voor originele onderdelen de termen OEM, OES en OGO/MQ gebruikt.

OEM (Original Equipment Manufacturer) = fabrieksorigineel (de autofabrikant die zijn eigen reserve-onderdelen produceert) Dit zijn er steeds minder omdat fabrikanten steeds meer onderdelen van toeleveranciers betrekken. Het meest sprekende voorbeeld zijn autoruiten omdat deze door geen enkele autofabrikant zelf worden vervaardigd, maar altijd geleverd worden door één van de vier grote autoruitleveranciers. Deze autoruitleveranciers produceren in één productiegang zowel de ruiten met daarin het logo van de autofabrikant als de ruiten zonder dit logo. Technisch is er geen enkel verschil tussen deze ruiten. Prijstechnisch is dat verschil, zowel qua kosten als marge, er voor de autoschadehersteller wel.

OES (Original Equipment Supplier) = toeleverancier van autofabrikanten die een deel van de productie ook onder eigen naam aanbiedt (bv Hella, Valeo, Bosch, Pilkington). Deze toeleveranciers produceren batches met onderdelen en hebben met de automobielfabrikant afgesproken dat de (technische identieke) onderdelen ook voor de after market (o.a. schadeherstel) beschikbaar komen. De verpakking is dan niet voorzien van het logo van de autofabrikant, maar het logo van de onderdelenfabrikant.

OGO (Origineel Gelijkwaardige Onderdelen – ook wel Matching Quality) = onderdelen van diverse producenten die door een onafhankelijke instantie (bijvoorbeeld Centro Zaragoza, Thatcham) gekeurd zijn, voorzien zijn van een certificaat, voldoen aan de fabrieksspecificaties en dus zonder enig probleem gebruikt kunnen worden bij het herstellen van autoschaden.

Imitatie: Imitatieonderdelen zijn alle onderdelen zonder duidelijke herkomst, productspecificaties en zonder certificaat. Herstellers gebruiken deze onderdelen niet graag omdat de pasvorm vaak te wensen overlaat. Een eventueel inkoopvoordeel wordt dan door een surplus aan arbeidsuren teniet gedaan.

Geen imitatie bij Schadegarant/Glasgarant

Schadegarant/Glasgarant herkent zich niet in de beweringen ten aanzien van het gebruik van imitatiedelen, want de herstellers zijn conform de samenwerkingsovereenkomst (zie artikelen hieronder) verplicht om onderdelen te gebruiken die origineel of daaraan gelijkwaardig zijn.

Herstelwerkzaamheden dienen plaats te vinden met gebruikmaking van ofwel originele reserveonderdelen (te weten: reserveonderdelen die van dezelfde kwaliteit zijn als de voor de montage van het betrokken motorrijtuig gebruikte onderdelen en die zijn vervaardigd volgens de specificaties en productienormen die door de fabrikant zijn verstrekt voor de productie van de onderdelen van het nieuwe motorrijtuig) ofwel reserveonderdelen van gelijke kwaliteit (te weten reserveonderdelen die zijn vervaardigd door een onderneming die te allen tijde kan certificeren dat de betrokken onderdelen van gelijke kwaliteit zijn als de onderdelen die voor de montage van de betrokken motorrijtuigen worden of zijn gebruikt). Met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin, zal het Bedrijf voor iedere reparatie steeds de voor de betrokken schadeverzekeraar(s) prijstechnisch meest gunstige reserveonderdelen gebruiken.

De voor het schadeherstel feitelijk gebruikte onderdelen dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de in de calculatie door het Bedrijf geoffreerde en door Schadegarant geaccordeerde onderdelen.

Audits

Schadegarant en Glasgarant voeren bij de bij haar aangesloten herstellers continu audits uit en controleren of er van de in de schadecalculatie opgevoerde (en door de verzekeraars betaalde) originele onderdelen ook inkoopnota’s zijn. Deze audits worden uitgevoerd door externe partners. Voorts krijgen de klanten minimaal 4 jaar schriftelijke (Focwa) garantie op de uitgevoerde werkzaamheden. Schadegarant/Glasgarant kan hiermee met zekerheid stellen dat de schaden zowel vanuit technisch als cosmetisch oogpunt goed worden hersteld.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant