eXplain

eXplain juni 2011 02

Overgang van GRIP naar eXchange
Volmachten en eXchange Glasgarant
Nieuwe website Glasgarant
Audits

Overgang van GRIP naar eXchange

Het project eXchange-Glas is in volle gang. Helaas is de planning om begin juli 2011 operationeel te gaan niet haalbaar gebleken. Vanwege de aansluitende vakantieperiode is besloten de livegang te verplaatsen naar september. Binnen enkele weken wordt u op de hoogte gesteld van de precieze datum.

Volmachten en eXchange Glasgarant

In eerste instantie gaan de huidige bij Glasgarant aangesloten volmachten mee met de overgang op eXchange. In de toekomst zal Glasgarant beschikbaar komen voor alle 300 volmachten die momenteel met eXchange voor Schadegarant werken. Dit betekent een forse stijging ten opzichte van het huidige aantal volmachten dat momenteel met GRIP werkt. In eXchange kunt u alleen nog dossiers afhandelen waarbij een Glasgarantverzekeraar de uiteindelijke risicodrager is.

Nieuwe website Glasgarant

De website van Glasgarant zal binnenkort worden vernieuwd. Bij de nieuwe website ligt de focus primair op de verzekerde. Op de homepage vindt verzekerde alle basisinfo over Glasgarant, de voordelen én een tool om snel een aangesloten bedrijf te vinden. Dit zoektool is gelijk aan de tool in eXchange, zodat er niet langer een verschil is tussen de zoekmachines. De zoekmachine toont altijd eerst de bedrijven met een A- en B-rating en er staat een uitleg over de rating.
Van de site is ook een mobiele versie gemaakt die gebruikt kan worden met smartphones. De mobiele site zal op termijn de sms-service vervangen.

Audits

Afgelopen maand is Stichting Glasgarant begonnen met het uitvoeren van audits op ruitreparaties en –vervangingen die via GRIP zijn ingediend en betaald. De reparaties en vervangingen worden gecontroleerd bij verzekerden en verzekerden worden ook gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot het ruitherstelproces. Dankzij de uitvoerige audits krijgen de Glasgarantverzekeraars nog betere informatie over de prestaties van de bij Glasgarant aangesloten bedrijven. Deze informatie leidt samen de gerealiseerde schadelast bij ruitreparatie en -vervanging tot zeer bruikbare input voor eXperate. Rechts een voorbeeld van een foto bij een gecontroleerd dossier.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant