eXplain

eXplain juni 2010

eXplain
Veelgestelde vragen over eXchange
Meetingpoint

eXplain

eXplain is de nieuwe nieuwsbrief van Stichting Schadegarant én Stichting Glasgarant voor o.a. verzekeraars, volmachten én assurantieadviseurs. Via eXplain worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuws omtrent de afwikkeling van carrosserieschade onder Schadegarantvoorwaarden en ruitschade onder Glasgarantvoorwaarden.

Veelgestelde vragen over eXchange

Zoals we in eXplain nr 1 uiteen hebben gezet, introduceren Schadegarant en Glasgarant binnenkort een geheel nieuw schade-afwikkelingssysteem, genaamd eXchange. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden rond de invoering van eXchange die voor het intermediair en gevolmachtigden van belang zijn, op rij gezet.

Tot wanneer kan schadeafwikkeling nog via SCREEN worden gedaan?
Naar verwachting wordt het huidige SCREEN in augustus vervangen door eXchange. Omdat de testactiviteiten nog gaande zijn is de precieze datum nog niet vastgesteld. Uiteraard stellen wij u tijdig van het exacte moment van overgaan van SCREEN naar eXchange op de hoogte.

Wat zijn de voordelen van eXchange ten opzichte van SCREEN?
Het nieuwe schade-afwikkelingssysteem is moderner, sneller en er is minder handmatige invoer nodig. Er zijn talloze voordelen te noemen, zoals:
• u hoeft straks het eigen risico niet meer te vullen (voor die verzekeraars die polisdata verstrekken)
• u kunt meer informatie over onder andere de toedracht en de schadeplaats kwijt
• u heeft altijd een actueel overzicht van de door u aangemaakte schademeldingen
• u heeft inzage in het gehele dossier; van de eerste calculatie tot het uiteindelijke expertiserapport
• voor eXchange is geen digitaal paspoort nodig. U logt in met gebruikersnaam en wachtwoord.
• u kunt op termijn ook glasschades van Glasgarant via eXchange melden.

Zijn er nog extra voordelen voor gevolmachtigden?
Ja, voor volmachten zijn er nog extra mogelijkheden om het schademeldingsproces te vereenvoudigen. Zo kunnen volmachten betaalbestanden ontvangen, waardoor zij sneller en eenvoudiger kunnen uitkeren. Voor de dekkingscontrole kunnen volmachten de beschikbare webservice implementeren of zij kunnen polisbestanden aanleveren. Beiden dienen door het systeemhuis te worden gerealiseerd. Schadegarant biedt deze mogelijkheid direct vanaf de oplevering van eXchange aan.

Kan ik mijn schades gewoon in ANVA, CCS of Unit4 blijven melden?
Het melden van schades in de pakketten van de systeemhuizen blijft mogelijk. Voorwaarde is wel dat de leverancier de koppeling ‘melden schade’ ontwikkelt. Dat geldt ook als u werkt met een speciaal voor uw bedrijf gemaakt automatiseringssysteem. ANVA, CCS en Unit4 zijn op de hoogte van de komst van eXchange. Voor vragen over het realiseren van de koppeling kunt u bij uw systeemhuis terecht. Het maken van een keuze voor schadeherstelbedrijf gebeurt tot eind 2010 in de web browser. Daarna biedt Schadegarant de mogelijkheid de gehele melding in uw eigen systeemhuispakket te doen.

eXchange biedt daarnaast een extra voordeel ten opzichte van de huidige werkwijze in SCREEN. Er wordt namelijk meer interactie mogelijk met het backofficesysteem. Zo hebben assurantiekantoren en volmachtkantoren met een systeemhuispakket straks de mogelijkheid om bestaande dossiers geautomatiseerd ‘in te laden’ en bij te werken vanuit het eigen pakket en/of via de portal van verzekeraars.

Gaat iedere hersteller over op eXchange?
Ja, iedere hersteller die is aangesloten bij Schadegarant en/of Glasgarant, gaat over van SCREEN/GRIP (Glasgarant) naar eXchange. In feite verandert er dus niets in het schade-afwikkelingsproces zelf, behalve dat er een meer geavanceerd schade-meldingssysteem komt.

Verandert de komst van eXchange iets aan de werkwijze met het expertisebureau?
Dat zou kunnen. Wij raden u aan om over de implementatie van eXchange contact te zoeken met het desbetreffende expertisebureau, zodat u samen optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die eXchange biedt.

Waar vind ik de handleiding voor het gebruik van eXchange?
Op de website van Schadegarant (www.schadegarant.nl) vindt u binnenkort een korte en duidelijke handleiding voor het werken met eXchange. U zult echter merken dat de invulvelden in het programma voor zichzelf spreken en dat de stapsgewijze aanpak het raadplegen van een aparte handleiding eigenlijk overbodig maakt.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over mijn schademeldingen?
Om de invoering van eXchange zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft Schadegarant een tijdelijke helpdesk in het leven geroepen waar schadebehandelaars terecht kunnen met vragen rond de werkwijze van eXchange. De Helpdesk is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 0343-437343. U kunt ook mailen naar info@schadegarant.nl Voor vragen over koppelingen tussen eXchange en uw systeempakket verwijzen wij u naar uw backofficeleverancier.

Meetingpoint

Schadegarant onderzoekt momenteel samen met Meetingpoint de mogelijkheid om eXchange en het transactieplatorm mp4all te koppelen. De mogelijk nieuwe functionaliteit ‘claims melden’ op mp4all moet zorgen voor het verlagen van de administratieve lasten. De ketenintegratie en verdere digitalisering van het claimsproces krijgt mogelijk vorm door de koppeling met APLAZA. De definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden en u wordt o.a. via eXplain op de hoogte gehouden.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant