eXplain

eXplain februari 2011

eXchange Glasgarant
eXchange vervangt GRIP
Planning en activiteiten
Meer informatie

eXchange Glasgarant

Na de succesvolle introductie van het schadeafwikkelingsplatform ‘eXchange’ voor carrosserieschaden in september 2010, is het project ‘eXchange Glasgarant’ gestart. Met ‘eXchange kunnen alle Glasgarantverzekeraars, assurantieadviseurs, gevolmachtigd agenten en alle bij Glasgarant aangesloten autoruitherstelbedrijven glasschadedossiers afwikkelen. Met deze ‘eXplain’ vragen wij uw aandacht voor de planning en activiteiten waarbij uw bijdrage mogelijk wordt verwacht.

eXchange vervangt GRIP

eXchange vervangt per 1 juli 2011 GRIP als afwikkelingsplatform voor Glasgarant. Ten opzichte van de huidige werkwijze met GRIP veranderen er voor alle partijen zaken. Aan de zijde van verzekeraars, assurantieadviseurs, volmachten en autoschadeherstelbedrijven wordt de werkwijze grotendeels gelijk aan die van de afwikkeling van carrosserieschaden. Gewenning aan het nieuwe systeem voor glasschadeafwikkeling zal hierdoor heel snel gaan. Evenals in GRIP kunnen gebruikers een automatische dekkingverificatie uitvoeren. Nieuw in eXchange is de koppeling met RDW-data waardoor een groot deel van de autogegevens automatisch worden aangevuld. Deze data is samen met de nieuwe opzet van de calculatiestructuur van groot belang voor de geheel nieuwe statistische en technische filters die aangeboden schadedossiers razendsnel kunnen analyseren en voor verdere verwerking kunnen aanbieden aan verzekeraars en volmachten. Wat blijft, maar ook sterk verbeterd zal worden is de indeling van alle glasherstelbedrijven op basis van hun eXperate rating.

Planning en activiteiten

De volledige planning voor het project is inmiddels definitief. Ook de projectorganisatie is opgetuigd. Het projectteam ziet er als volgt uit: BCE voert de projectleiding, Glasgarant fungeert als inhoudelijk deskundige en neemt het ontwerp en acceptatie van het systeem voor haar rekening, Virtual Sciences is verantwoordelijk voor de bouw van het systeem. In onderstaande afbeelding is de planning van het project weergegeven. Per deelnemersgroep wordt de planning uitgelegd en worden de keuzes en benodigde acties besproken. Uit de planning kunt u opmaken wanneer er wat van u wordt verwacht. Als u naar aanleiding hiervan vragen heeft dan kunt u deze richten aan Mikel Fernandes Mendes van BCE: mfm@bcase.nl.

Systeem
In drie releases wordt het systeem opgeleverd: Verzekeringsmaatschappijen Ruitherstelketens Systeemhuizen en volmachten Back office leveranciers en individuele hersteller

Volmachten, assurantieadviseurs, individuele herstellers en expertisebureaus
Alle deelnemers die niet koppelen met de dossierservice en niet deelnemen aan de pilotgroep gaan vanaf 1/7 werken met de eXchange webapplicatie. Van deze deelnemers worden tot die tijd geen acties verwacht.

eXchange proces en technische documentatie
De procesbeschrijving van eXchange Glas en alle interfacedocumentatie kunt u vanaf 18 februari a.s. vinden via de link ‘informatie over (aansluiten op) eXchange’ op exchange.nl, onder de kop technische documentatie aan de linkerkant van uw scherm.

Uitrol
Voor implementatie van eXchange glas is er gekozen om eerst een pilot uit te voeren. De pilotgroep bestaat uit 3 verzekeringsmaatschappijen, een expertisebureau, 3 ruitherstelketens, 2 individuele herstellers, een systeemhuis en een back-office leverancier.

Meer informatie

Heeft u vragen over de planning naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met Mikel Fernandes Mendes van BCE per e-mail: mfm@bcase.nl.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant