eXplain

eXplain september 2016

Stichting Schadegarant werkt aan nieuw samenwerkingsmodel

In het huidige samenwerkingsmodel van Stichting Schadegarant wordt ervan uitgegaan dat alle soorten autoschaden integraal binnen één bedrijf hersteld kunnen worden. De ontwikkelingen en toenemende specialisaties die in de markt zichtbaar zijn, maken dat de inrichting van dit samenwerkingsmodel in de toekomst minder goed zal aansluiten bij de bedrijfsvoering van hedendaagse autoschadeherstelbedrijven.

Overstap naar opdrachtdifferentiatie
Een groeiend aantal bedrijven maakt in de praktijk al onderscheid tussen cosmetische en niet-cosmetische schaden. Dat levert aantoonbare efficiency- en kostenvoordelen op. Deze eerste stap naar opdrachtdifferentiatie is ook van belang om op termijn de juiste kwaliteit en veiligheid te kunnen borgen. Stichting Schadegarant heeft hierover uitgebreid met marktpartijen gesproken.

Specialisatie in cosmetisch en niet-cosmetisch schadeherstel 
Door bedrijven de mogelijkheid te bieden zich in 2017 in te schrijven voor het herstellen van cosmetische, niet-cosmetische of beide specialisaties gaat Stichting Schadegarant binnen het nieuwe samenwerkingsmodel meer ruimte voor ondernemerschap bieden. Stichting Schadegarant wil als businesspartner met bedrijven samenwerken en op die manier nog betere resultaten behalen. Door in te spelen op de ruimte die de markt vraagt kan deze doelstelling behaald worden.

Meer mogelijkheden door opdrachtdifferentiatie   
Omdat de doorlooptijd voor het herstel van cosmetische schaden substantieel korter is, wordt het mogelijk om alternatieven voor het vervangend vervoer (bijvoorbeeld: haal/brengdiensten, goede werkplekvoorziening, (elektrische) fietsen etc.) te realiseren die goed passen bij de behoeften van verzekerde en de dienstverlening die verzekeraars willen bieden. Stichting Schadegarant gaat de inzet van dit soort voorzieningen stimuleren door deze bijvoorbeeld als onderdeel van de eXperate kwalificatie op te nemen. Verder onderzoekt Stichting Schadegarant de mogelijkheden om voor cosmetische schaden alternatieve (goedkopere) calculatiemiddelen te faciliteren binnen eXchange.

De distributiefunctie blijft belangrijk
Stichting Schadegarant blijft ook in het nieuwe model met dealerbedrijven samenwerken voor het vervullen van de distributiefunctie. Daarnaast zullen autoschadeherstelbedrijven die kiezen voor één specialisme ook met een vaste uitbestedingspartner voor schadeherstel gaan samenwerken. Zij gaan de distributiefunctie vervullen om te borgen dat klanten altijd geholpen worden. Een gespecialiseerd autoschadeherstelbedrijf zal, net zoals een dealerbedrijf met de distributiefunctie, gedurende het gehele schadeafwikkelingsproces het aanspreekpunt voor de klant blijven.
Dealerbedrijven met de distributiefunctie kunnen in het nieuwe samenwerkingsmodel met betrekking tot hun uitbestedingspartner(s) kiezen voor een bedrijf dat beide specialismen in huis heeft, of voor twee verschillende bedrijven die respectievelijk het cosmetische en niet-cosmetische herstel kunnen uitvoeren.

eXperate
In het nieuwe samenwerkingsmodel zullen de prestaties van de bij Stichting Schadegarant aangesloten bedrijven ook door middel van eXperate met elkaar vergeleken worden. In het online postcodezoekprogramma van Stichting Schadegarant zal echter geen onderscheid meer gemaakt worden tussen hoger gekwalificeerde (A en B) en lager gekwalificeerde (C en D) bedrijven. Het behaalde aantal punten blijft voor bedrijven van onverminderd belang. Zo zal de volgorde waarin de bedrijven worden getoond gebaseerd blijven op het totale aantal in eXperate behaalde punten. Verzekeraars en volmachten blijven de prestaties van bedrijven hanteren als basis voor de sturing van verzekerden.

Planning 
De opdeling in cosmetische en niet-cosmetische schaden heeft veel impact op de (administratieve) organisatie van Stichting Schadegarant omdat deze wijziging ingrijpt op het totale samenwerkingsmodel. De vereiste aanpassingen worden momenteel stapsgewijs geïmplementeerd, zonder dat dit het huidige proces verstoort. 

Medio 2017 zal de nieuwe manier van samenwerken van start gaan. Tot die tijd biedt Stichting Schadegarant alle bedrijven die een samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2016 gesloten hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan met een beperkte looptijd.

Samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van zes (6) maanden
Om de organisatie in gereedheid te brengen biedt Stichting Schadegarant alle bedrijven die een samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2016 gesloten hebben aan om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor de beperkte duur van zes (6) maanden. Dit onder dezelfde voorwaarden als vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst voor 2016.

Meer informatie
Later dit jaar zal er meer informatie over de overstap naar opdrachtdifferentiatie bekend worden. 

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant