eXplain

eXplain oktober 2017 | 2

Onlangs heeft Schadegarant voor de tweede keer de criteria voor Cosmetische schades geëvalueerd. Dit leverde een tweetal aandachtspunten op die in deze eXplain nader toegelicht worden.

Tweede evaluatie criteria Cosmetische schade

Uit de eerste evaluatie van de criteria voor Cosmetische schades kwam naar voren dat er onduidelijkheid bestond over het verschil tussen carrosseriedelen en aanbouwdelen. In eXplain juli 2017 | 3 is dit nader toegelicht en sindsdien is het aantal vragen hierover fors afgenomen. Onlangs heeft er een tweede evaluatie plaatsgevonden. Dit leverde een tweetal aandachtspunten op: 

1. Aantal AE per dag
Er worden momenteel vragen gesteld over de periode dat er herstelwerkzaamheden aan het motorvoertuig verricht mogen worden. Deze periode mag, conform de criteria voor Cosmetische schades die in de Werkwijze Schadegarant  (hoofdstuk 4.1) is opgenomen, niet langer dan één (1) dag zijn.

Schadegarant bedoelt met ‘niet langer dan één (1) dag’ dat het minimale aantal beschikbare werkuren op één werkdag acht (8) bedraagt, maar dat één werkdag voor Schadegarant ook uit meer werkuren kan bestaan. Schadegarant biedt hiermee ruimte aan bedrijven om meer dan 80 AE per werkdag productief te zijn. Omdat dit dus per bedrijf anders kan zijn heeft Schadegarant het exacte aantal AE van één dag niet gespecificeerd in de criteria voor een Cosmetische schade.

Wanneer bedrijven meer werkuren, dus meer dan 80 AE, in één werkdag beschikbaar hebben en een schade daardoor op grond van de criteria als Cosmetisch afgewikkeld kan worden, heeft dit een positief effect op de schadelast voor de Schadegarantverzekeraars. Dit calculatiegedrag is dan ook binnen eXchange mogelijk en wordt vervolgens via eXperate positief gewaardeerd. Ook wanneer het eXchange-dossier achteraf aangepast wordt, zal de positieve bijdrage aan de beheersing van de schadelast via eXperate gewaardeerd worden. 

2. Tijdsduur herstel op carrosseriedelen
Er  zijn ook vragen geweest over de tijdsduur van het herstel op carrosseriedelen. Conform de criteria voor Cosmetische schades die in de Werkwijze Schadegarant  (hoofdstuk 4.1) is opgenomen bedraagt dit maximaal 25 AE.

Schadegarant bedoelt hiermee alleen de totale hersteltijd aan de carrosseriedelen, en dat mogen er maximaal drie (3) zijn. De hersteltijden aan aanbouwdelen worden bij dit criterium buiten beschouwing gelaten.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant