eXplain

eXplain oktober 2017 | 1

Na de succesvolle lancering van het nieuwe samenwerkingsmodel heeft Schadegarant haar interne organisatie ook opnieuw vormgegeven. De nieuwe organisatiestructuur is een logisch gevolg van de wijzigingen die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Interne organisatie Schadegarant gewijzigd 

Naast het herorganiseren van de bestaande functies is er een aantal nieuwe functies bij gekomen. Ook de fysieke inrichting van het kantoor is afgestemd op deze nieuwe structuur. Nu alle wijzigingen officieel doorgevoerd zijn, is het een goed moment voor een korte toelichting:

Relatiemanagement
Zoals aangekondigd in eXplain juli 2017 | 2 heeft Schadegarant vanaf 1 september 2017 een nieuwe Relatiemanager. De Relatiemanager (Ronny Wiecherink) is samen met de Senior Relatiemanager (Frits Hillebrandt) verantwoordelijk voor het onderhouden, versterken en uitbouwen van de relaties van Schadegarant met haar stakeholders. Hieraan worden stapsgewijs tevens de relaties van Glasgarant toegevoegd. Na een inwerk/oriëntatieperiode, zal het relatiemanagement verder gestructureerd worden om te borgen dat alle stakeholders een aanspreekpunt hebben.

Service Center                                                                                                                                                    Een belangrijke interne wijziging is dat Schadegarant en Glasgarant voortaan met een Service Center werken. Het Service Center is verantwoordelijk voor alle operationele processen van Schadegarant en Glasgarant. Het Service Center team bestaat uit een eerstelijns Support desk (Jeroen Dunk) en Office desk (Caroline Stokman en Kim Langelaar) waar alle vragen verzameld, beantwoord en geanalyseerd worden door middel van een ticketsysteem. De Office desk ondersteunt tevens de Directeur en de overige medewerkers.

De Supportdesk werkt nauw samen met de Business Services Manager (Jort Buwalda) die verantwoordelijk is voor de beantwoording van tweedelijnsvragen en het uitwerken van beleidsmatige/strategische onderwerpen. 

Om de operationele en strategische vraagstukken, die via Service Center en de organisatie naar voren komen, optimaal te managen zijn ook de Business Development Manager (Rob Derksen) en de Business Change Manager (Martijn van der Puijl) aan dit team toegevoegd. Zij richten zich respectievelijk op het signaleren en analyseren van technologische ontwikkelingen en de implementatie van veranderingen middels projectmanagement. 

Tijdens kantooruren is het Service Center bereikbaar op telefoonnummer 085-9020877 of via info@schadegarant.nl.

Marketing & Communicatie
De veranderende marktsituatie, de start van het nieuwe samenwerkingsmodel en de wijzigingen in de interne organisatie hebben het belang van eenduidige communicatie over de services van Schadegarant en Glasgarant doen toenemen. Door het aanstellen van de Marketing & Communicatie Manager (Wiebke Eijsvogels) is er focus op dit onderwerp. Dit draagt bij aan het optimaliseren van de partnershiprelaties die Schadegarant en Glasgarant met hun stakeholders hebben.     

Partnership
Schadegarant en Glasgarant worden door de nieuwe interne structuur, onder leiding van de Directeur (Frank van Donk), in staat gesteld om efficiënter samen te werken. Het verleggen van de focus van een puur procesgerichte interne organisatie naar een steeds meer op partnership gerichte organisatie betekent een naadloze aansluiting op het nieuwe samenwerkingsmodel. Hierdoor verbetert ook de samenwerking met de stakeholders en neemt de toegevoegde waarde van de geleverde services toe.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant