eXplain

eXplain mei 2016

Wijziging werkwijze minimaal te hanteren onderdelenkortingspercentage

Op basis van de overeengekomen onderdelenkortingspercentages met de autoschadeherstelbedrijven uit haar netwerk, heeft Stichting Schadegarant per 1 januari 2016 een minimaal te hanteren kortingspercentage voor onderdelen in eXchange ingeregeld. Dit betekent dat sinds dit jaar alle Schadegarantbedrijven voor iedere schadecalculatie minimaal deze overeengekomen onderdelenkorting dienen te hanteren om calculaties aan eXchange aan te kunnen bieden.

Uit de evaluaties over de afgelopen periode blijkt - als gevolg van de uiteenlopende verschillen in kortingsstructuren tussen merken en tussen onderdelen - dat deze voor 2016 nieuw ingeregelde werkwijze binnen eXchange, zowel voor de Schadegarantbedrijven als ook voor de Schadegarantverzekeraars, niet altijd op de gewenste manier werkt. 

Stichting Schadegarant wil de autoschadeherstelbedrijven uit haar netwerk optimaal stimuleren om ondernemerschap te tonen en de huidige werkwijze blijkt daar in de praktijk onvoldoende bij aan te sluiten.

Stichting Schadegarant heeft daarom besloten om het minimale onderdelenkortingspercentage in eXchange per direct los te laten. Dit betekent dat alle autoschadeherstelbedrijven uit het Schadegarantnetwerk, net als voorheen, zelf kunnen bepalen welk kortingspercentage zij per schadecalculatie toepassen. Uiteraard blijft het eerder contractueel overeengekomen gemiddelde kortingspercentage van kracht.

De vrijheid om autoschadeherstelbedrijven zelf per dossier een hoger of lager kortingspercentage te laten bepalen, hoort in de partnershiprelatie die Stichting Schadegarant onderhoudt met de bedrijven uit haar netwerk en leidt tevens tot eerlijkere schadecalculaties. Deze vrijheid biedt de Schadegarantbedrijven bovendien de mogelijkheid om hun inkoopkracht optimaal te benutten. 

Ook in eXperate, waarin ‘Onderdelenkorting’ één van de meetpunten is, zal de vrijheid met betrekking tot het onderdelenkortingspercentage nog beter tot uitdrukking laten komen in welke mate Schadegarantbedrijven de beste inkoop voor de Schadegarantverzekeraars genereren. 

Omdat het contractueel overeengekomen onderdelenkortingspercentage voor 2016 van toepassing blijft, maar niet meer via eXchange ingeregeld is, zal Stichting Schadegarant per kwartaal (per eXperate meting) nadrukkelijker monitoren of de Schadegarantbedrijven de overeengekomen kortingspercentages gemiddeld behalen. Indien dat niet het geval is zal dit met de betreffende bedrijven besproken worden.     

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant