eXplain

eXplain maart 2016

Toepassing onderdelen bij herstel van Schadegarantschaden

Toepassing onderdelen bij herstel van Schadegarantschaden (2)

In de eXplain van december 2014 is eerder aandacht gevraagd voor het gebruik van verschillende typen onderdelen in de calculaties voor Schadegarant. Tijdens de Schadegarant audits komt dit onderwerp ook vaker naar voren. Schadegarant vraagt nu opnieuw aandacht voor dit onderwerp.

Op dit moment doen de verzekeraars binnen Schadegarant onderzoek naar het gebruik van verschillende typen onderdelen bij de schadereparaties. In het bijzonder wordt gekeken naar de montage van navigatiesystemen. Er zijn verschillende leveranciers actief en verschillende soorten systemen in de markt in omloop. Een eerste conclusie van het onderzoek is dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de herkomst van sommige systemen en of bepaalde systemen gecertificeerd zijn als OEM, OES, of OGO onderdeel.

Schadegarant adviseert alle aangesloten bedrijven dringend om zeer goed te controleren of zij, met de levering en plaatsing van deze onderdelen in het voertuig, voldoen aan wat zij hierover met Schadegarant hebben afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst.

Het spreekt voor zich dat de bedragen die in de calculatie opgevoerd worden, te allen tijde, overeen dienen te komen met datgene wat op de onderdelenfactuur staat en dat ook de onderdeelnummers daarmee dienen te corresponderen.

Volledigheidshalve verwijst Schadegarant de aangesloten bedrijven naar de samenwerkingsovereenkomst die zij gesloten hebben met Stichting Schadegarant, waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar artikel 4.8 en 4.10 van deze overeenkomst.


Met betrekking tot het gebruik van onderdelen geldt in het algemeen dat in de wereld van onderdeelleveranciers en -grossiers men onderdelen van verschillende kwaliteitsniveaus kent waarvoor sterk uiteenlopende prijzen gerekend worden.
In de samenwerkingsovereenkomst met Schadegarant is vastgelegd dat de aangesloten autoschadeherstelbedrijven gebruik dienen te maken van originele onderdelen of van onderdelen die aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan originele onderdelen. De terminologieën en definities die, door verschillende partijen met verschillende belangen, hiervoor worden gehanteerd leiden vaak tot verwarring. Schadegarant geeft daarom nogmaals een toelichting op deze termen:

Originele onderdelen
De term ‘originele’ onderdelen is een containerbegrip omdat ‘origineel’ verschillende soorten onderdelen kunnen betreffen. In de auto-industrie worden voor originele onderdelen de termen OEM, OES en OGO gebruikt.

OEM onderdelen
Original Equipment Manufacturer (OEM) = fabrieksorigineel, de autofabrikant die zijn eigen reserve-onderdelen produceert. Dit zijn er steeds minder omdat fabrikanten steeds meer onderdelen van toeleveranciers betrekken.

OES onderdelen
Original Equipment Supplier (OES) = toeleverancier van autofabrikanten die een deel van de productie ook onder eigen naam aanbiedt (bijvoorbeeld: Hella, Valeo, Bosch). Deze toeleveranciers produceren batches met onderdelen en hebben met de automobielfabrikant afgesproken dat de (technische identieke) onderdelen ook voor de aftermarket (o.a. schadeherstel) beschikbaar komen. De verpakking is dan niet voorzien van het logo van de autofabrikant, maar het logo van de onderdelenfabrikant.

OGO
OGO (Origineel Gelijkwaardige Onderdelen) = onderdelen van diverse producenten die door een onafhankelijke instantie (bijvoorbeeld Centro Zaragoza, Thatcham) gekeurd zijn, voorzien zijn van een certificaat, voldoen aan de fabrieksspecificaties en dus zonder enig probleem gebruikt kunnen worden bij het herstellen van autoschaden.

Imitatieonderdelen
Onder imitatieonderdelen worden alle onderdelen zonder duidelijke herkomst, productspecificaties en zonder certificaat, verstaan. Het gebruik van imitatieonderdelen laat vaak te wensen over. Een eventueel inkoopvoordeel wordt dan door een surplus aan arbeidsuren teniet gedaan.

Controle op toepassing onderdelen
Klanten eisen vakkundig herstel met gebruikmaking van originele of aantoonbaar gelijkwaardig aan originele onderdelen. Verzekeraars adviseren hun klanten daarom om naar goede en betrouwbare autoschadeherstelbedrijven te gaan die aangesloten zijn bij Stichting Schadegarant. Schadegarant controleert de aangesloten autoschadeherstelbedrijven regelmatig middels audits om te kunnen blijven garanderen dat er geen imitatieonderdelen gebruikt worden.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant