eXplain

eXplain juni 2012

Aankondiging start audits

Aankondiging start audits

Zoals aangekondigd in eerdere eXplains, is Schadegarant bezig met het implementeren van audits in haar schadeherstelnetwerk. Het aantal expertises zal drastisch worden teruggebracht zodat de tijd die de bedrijven met de herstelfunctie per kwartaal besteden aan de audits niet meer zal zijn dan de tijd die zij momenteel besteden aan expertises. De eerste proefaudits zijn inmiddels geweest en zijn als positief ervaren door de herstellers, MSXI en Schadegarant. Vanwege de positieve ervaringen tijdens de proefaudits is besloten om vanaf 1 juni 2012 alle Schadegarant schadebedrijven te gaan bezoeken. Elke hersteller zal dit komende kwartaal voor een audit in aanmerking komen. De auditors bezoeken de autoschadeherstelbedrijven onaangekondigd en zouden het plezierig vinden om binnen een kort tijdsbestek  (± 15 minuten) met de audit aan te vangen. Dit vanwege de wens van de auditors om per dag 3 complete audits gedegen te kunnen uitvoeren. De MSXi-auditors die u namens Schadegarant kunnen bezoeken zijn:
• Xander Vriens
• Peter-Paul Leentvaart
• Egbert Laagland
• Martin Vriens

Zij zullen zich voorstellen en om een vijftal dossiers vragen. Deze dossiers dienen binnen een half uur inzichtelijk te zijn. Daarnaast zullen zij om een rondleiding door uw bedrijf vragen. Alles bij elkaar zal de audit ongeveer 2 uur duren, waarvan u ongeveer een ½ uur bezig zult zijn met de rondleiding. De overige tijd zullen de auditors besteden aan het controleren van de dossiers en het stellen van vragen. De auditors hebben geen vast werkgebied, dus mogelijk krijgt u bij een volgende audit te maken met een andere auditor. De audits zullen nog niet meetellen voor eXperate. De eerste audits zijn puur ter inventarisatie. Wanneer de audits onderdeel worden van eXperate zal dit ruimschoots van te voren worden aangekondigd via eXplain.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant