eXplain

eXplain juli 2017 | 3

Evaluatie criteria Cosmetische schades & Voorexpertise door middel van foto's efficiënter

Evaluatie criteria Cosmetische schades
In hoofdstuk 1.4 van de Werkwijze Schadegarant introduceert Schadegarant de criteria voor een Cosmetische schade om aan de hand daarvan onderscheid te maken tussen Cosmetische Schades en Niet-Cosmetische Schades. Ondanks dat de criteria gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst (1 juli 2017 t/m 30 juni 2018) ongewijzigd blijven, evalueert Schadegarant deze gedurende het lopende contractjaar doorlopend.

Uitkomst eerste evaluatie
Uit de eerste ervaringen die, sinds de start van het nieuwe samenwerkingsmodel op 1 juli 2017, met de criteria voor Cosmetische schades zijn opgedaan, is gebleken dat er soms onduidelijkheid bestaat over het verschil tussen carrosseriedelen en aanbouwdelen. Schadegarant geeft in deze eXplain een nadere toelichting:  

Carrosseriedelen versus aanbouwdelen
Onder carrosseriedelen worden alle delen verstaan die bij de fabricage tijdens het spuitproces al op of aan het voertuig gemonteerd zijn. Onder aanbouwdelen worden alle delen verstaan die niet onder bovenstaande omschrijving van carrosseriedelen vallen. Een treffend voorbeeld is de tankklep, die wel bij fabricage gelijk met het voertuig wordt gespoten, maar op dat moment nog niet gemonteerd is. Een tankklep is dus geen carrosseriedeel, maar een aanbouwdeel. Dit filmpje over het spuitproces tijdens de fabricage van een auto laat ook zien wat carrosseriedelen zijn.  

Voorexpertise door middel van foto’s efficiënter
Binnen het nieuwe samenwerkingsmodel van Schadegarant worden dossiers waarvoor voorexpertise wordt aangevraagd in eerste instantie door een tele-expert beoordeeld. Het voordeel van deze werkwijze is dat de tele-expert het dossier in veel gevallen meteen al kan afhandelen en de inzet van een fysieke expert niet meer nodig is. Het autoschadeherstelbedrijf weet dan veel sneller of de herstelkosten geclaimd kunnen worden en de verzekeraar bespaart de kosten van een fysieke expertise.
Om de tele-expert zoveel mogelijk te ondersteunen bij het behandelen van voorexpertise-dossiers, dienen er zoveel mogelijk duidelijke foto’s, en bij voorkeur ook een voorcalculatie, aan het dossier toegevoegd te worden. Het toevoegen van foto’s en een eventuele voorcalculatie is ook nog mogelijk als het eXchange-dossier de status ‘Voorexpertise’ al heeft.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant