eXplain

eXplain juli 2011

eXperate Q3 11
eXperate op ketenniveau
VOC biedt cursus eXchange+ aan
eXpert certificering
Dossiers met de status ‘gereed’ in eXchange
Vermelding Schadegarant en/of Schadegarantverzekeraars
Tariefoffertes 2012
Proef elektrisch vervangend vervoer Regio Autoschade Almelo

eXperate Q3 2011

In de eXperate-scores Q3 2011 is een sterke stijging van het aantal B-bedrijven te zien. Het aantal A- en B-bedrijven is nu zelfs hoger dan het aantal C-bedrijven en dat is een zeer goede ontwikkeling omdat het netwerk primaire bedrijven voor verzekerden daarmee groter wordt. Een deel van deze stijging is toe te schrijven aan de wijze waarop bedrijven de opgedane kennis en ervaringen uit de eXperate groepssessies toepassen.

eXperate Q3 2011 t.o.v. Q2 2011

De bedrijfsindividuele eXperate-rating is zoals gebruikelijk te raadplegen op de website van Schadegarant. De website van Schadegarant zal in de loop van dit jaar geheel vernieuwd worden en dan is de (historische) eXperate rating daar niet meer te raadplegen. Indien u de historie wilt bewaren, adviseren wij u om de historie af te drukken of digitaal op te slaan. eXperate zal ik de nabije toekomst in eXchange te raadplegen zijn.

eXperate op ketenniveau

Het verschil tussen de ketens onderling is kleiner aan het worden doordat eXperate meer en meer onderdeel is van een actief beleid qua prijs/prestatieverhouding bij ketens. De niet-ketengebonden bedrijven (met pijl) profiteren ook van de voor hen georganiseerde eXperate-sessies, al zullen zij de te volgen strategie meer op eigen kracht moeten bepalen.

VOC biedt cursus eXchange+ aan

VOC biedt vanaf september 2011 een eXchange cursus aan aan alle Schadegarantherstellers.

Tijdens de cursus komen de basisprincipes van autoschadeafwikkeling via eXchange aan de orde en wordt dieper ingegaan op het juist calculeren van autoschaden voor Schadegarant. Uit met name de eXperate groepssessies is gebleken dat er behoefte is aan een dergelijke cursus. De cursus is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de schadecalculaties en het afwikkelen van schadedossiers via eXchange. De opgedane kennis zal de calculator helpen bij het vlot en foutloos afwikkelen van de schadedossiers in eXchange, een vermindering van de werkdruk en mogelijk een betere score in eXperate.

VOC biedt de cursus aan in haar opleidingscentra in Assen, Best, Nieuwegein en Sassenheim. De cursus kost € 360,- exclusief BTW en komt in aanmerking voor verstrekking van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Zie voor de voorwaarden voor de subsidie www.oocinfo.nl

eXpert certificering

Vanwege de goede ervaringen in het verleden met de eXpert certificering voor SCREEN, is besloten om aan de nieuwe cursus voor eXchange via VOC ook een certificaat te koppelen.

De opzet van de nieuwe eXpertcertificering is gelijk aan die in het verleden. De certificering is niet verplicht, maar wordt middels toekenning van maximaal 20 punten in het niet statistische deel (weging 30%) van eXperate wel gewaardeerd. Bedrijven die de toekenning van punten in eXperate van belang achten, krijgen ruim de gelegenheid de nu toegekende 20 punten te behouden.

VOC heeft de capaciteit zo gepland dat alle bedrijven de gelegenheid hebben om in de eerste periode (1 september – 30 november 2011) één medewerker te laten certificeren en één in de tweede periode (1 december 2011 - 28 februari 2012).

• de verstrekking van de uitslag, certificaat en opname in het Schadegarant eXpert-register vindt uitsluitend plaats na ontvangst van betaling.

• VOC behoudt zich het recht om bij onvoldoende inschrijvingen een los evenement te annuleren. Een ingeschreven kandidaat krijgt dan altijd de mogelijkheid om een andere datum te kiezen.

Aanmelden voor de cursus kan via de website van VOC inschrijven eXchange cursus VOC

Dossiers met de status ‘gereed’ in eXchange

Tijdens de laatste dossieranalyse is geconstateerd dat er in eXchange nog ± 500 oudere dossiers staan met de status ‘gereed’. Dit zijn dossiers die dus klaar zijn om definitief afgemeld te worden in eXchange zodat de verzekeraar of gevolmachtigd agent over kan gaan tot betaling. Ten opzichte van het totaal aantal in eXchange afgewikkelde dossiers is dit natuurlijk een gering aantal, maar deze dossiers vertegenwoordigen wel een dusdanig grote schadeomzet dat wij alle bedrijven verzoeken om de dossiers te sluiten. Het advies van Schadegarant is om dossiers te sluiten zodra de auto hersteld wordt afgeleverd aan verzekerde, zodat er vlot uitbetaald kan worden.

Vermelding Schadegarant en/of Schadegarantverzekeraars

Veel van de aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven vermelden op hun websites en/of briefpapier dat zij een overeenkomst hebben met Schadegarant en vermelden daar vaak de deelnemende verzekeraars bij.

De actualiteit van deze vermeldingen laat echter soms te wensen over doordat Schadegarant niet goed gespeld is of omdat verzekeraars worden vermeld waarvan de merknamen al jaren niet meer bestaan.

Onderstaand een voorbeeld van website van één van onze bedrijven met daarop een lijst met o.a. Schadegarantverzekeraars waarvan er 8 inmiddels een nieuwe naam hebben of opgegaan zijn in een ander merk.

Indien u Schadegarant of de deelnemende verzekeraars wilt vermelden, dan verzoeken wij u om de juiste tenaamstelling te gebruiken.

Tariefoffertes 2012

De tariefoffertes voor de eventuele samenwerking in 2012 staan gepland in de periode eind augustus/begin september. Ook dit jaar krijgen de bedrijven, naar gelang de score in eXperate, de gelegenheid om de maximaal te hanteren uurtarieven voor Schadegarantverzekeraars aan te passen. Daarnaast voeren wij onze jaarlijkse keten/lakmerk/lakindex/etc. inventarisatie uit zodat de database van Schadegarant weer helemaal up to date is.

Indien u in voorgaande jaren problemen heeft ondervonden met het emailadres waarnaar de tariefofferteprocedure gezonden wordt, dan verzoeken wij u ons tijdig een goed werkend emailadres door te geven zodat u ook in staat bent om een tariefofferte uit te brengen.

Proef elektrisch vervangend vervoer Regio Autoschade Almelo

Regio Autoschade in Almelo zet bij wijze van proef de komende maanden een retro elektrische scooter in als vervangend vervoer voor verzekerden van Schadegarantverzekeraars. Volgens directeur Wim Holtkamp komt het zeer regelmatig voor dat klanten geen behoefte hebben aan een vervangende auto omdat er nauwelijks kilometers gereden hoeven worden gedurende de reparatie. Met een actieradius van 65 kilometer is de elektrische scooter van Regio Autoschade dan een prima milieu- en kostenvriendelijk alternatief.

Zo lang het weer het toelaat en de verzekerden het waarderen, wordt de scooter getest. Verzekerden hoeven de scooter niet ‘af te tanken’, dat doet Regio Autoschade!

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant