eXplain

eXplain januari 2015

De Nederlanden van Nu fuseert met Generali
eXposure Schadegarant
Schadegarant audits
Johan Schoonhoven vertrekt bij Schadegarant en Glasgarant

De Nederlanden van Nu fuseert met Generali

De Nederlanden van Nu was altijd al 100% dochter van Generali Schadeverzekering Maatschappij NV. De Nederlanden van Nu heeft eind vorig jaar het voornemen uitgesproken om vanaf 1 januari 2015 te gaan fuseren met Generali Schadeverzekering Maatschappij.

Fusie in twee fasen
Deze fusie gaat in twee fasen plaatsvinden. In de eerste fase, die reeds per 1 januari 2015 van start is gegaan, worden de naam en NL-code (216) van De Nederlanden van Nu uitgefaseerd. Dit betekent dat alle groene kaarten op zeer korte termijn vervangen gaan worden en de schadeafhandeling voor de voertuigen met een voormalige De Nederlanden van Nu polis met onmiddellijke ingang onder de NL-code 201 van Generali Schadeverzekering Maatschappij NV afgewikkeld dienen te worden.

Tijdelijk schadeafwikkeling via ANAC Backoffice
Omdat de polisadministratie van De Nederlanden van Nu pas in de tweede fase van de fusie volledig over gaat naar Generali Schadeverzekering Maatschappij NV zal de administratieve afwikkeling van de schaden, die verzekerd zijn onder de voormalige De Nederlanden van Nu polissen, tijdelijk (tot nader order) door de gevolmachtigd agent ANAC-Backoffice (CRWAM-code 5158) van Generali Schadeverzekering Maatschappij NV uitgevoerd worden.

Afwikkeling van deze dossiers in eXchange
Concreet betekent dit dat als verzekerde een groene kaart van De Nederlanden van Nu heeft, waarop dus nog de oude NL-code 216 wordt vermeld, de schade dan tot nader order onder de NL-code 201 van de risicodrager Generali Schadeverzekering Maatschappij in combinatie met de gevolmachtigd agent ANAC Backoffice (CRWAM-code 5158) binnen eXchange afgewikkeld moet worden.

Zodra De Nederlanden van Nu volledig met Generali Schadeverzekering Maatschappij NV gefuseerd zijn zal Stichting Schadegarant u daarover informeren.

eXposure Schadegarant

Naar aanleiding van het succes van eXposure en de vele positieve reacties van de gebruikers, heeft Schadegarant besloten om nogmaals te inventariseren welke Schadegarantbedrijven geïnteresseerd waren in een abonnement op eXposure. Voor de autoschadeherstelbedrijven die zich hiervoor aangemeld hebben zijn deze maand (januari 2015) alle abonnementen geactiveerd. Zij kunnen inmiddels dus gebruik maken van de door Schadegarant beschikbaar gestelde data in eXposure. Meder door deze nieuwe abonnementen zijn er nu in totaal 533 autoschadeherstelbedrijven aangesloten op eXposure. Op de website van eXchange is voor belangstellenden een korte handleiding vinden waarin de werking van eXposure staat beschreven: eXposure toelichting 2014 - eXchange

Schadegarant audits

Schadegarant heeft onder andere audits ingevoerd om de in haar netwerk opgenomen autoschadeherstelbedrijven meer inzicht te geven in de mogelijke verbeterpunten van het Schadegarant afwikkelingsproces. Omdat de auditresultaten onderdeel uitmaken van eXperate heeft Schadegarant besloten om de auditscores inzichtelijker te maken voor de autoschadeherstelbedrijven en dit middels eXposure aan te bieden.

Auditresultaten inzichtelijk via eXposure
Autoschadeherstelbedrijven die een abonnement op eXposure hebben aangeschaft kunnen inmiddels hun eigen auditresultaten op het audit-resultaten-tabblad in eXposure bekijken door het tabblad ‘SG Audit data’ aan te klikken. Hier kan het resultatenblad geraadpleegd worden.

Auditresultatenblad
Het resultatenblad geeft inzicht in het aantal behaalde punten per vraaggroep. Ook wordt er getoond wat het maximaal te behalen punten is per vraaggroep. Op deze manier wordt inzichtelijk waar de score verbeterd kan worden. Indien de behaalde punten per vraaggroep lager zijn dan 70%, dan verschijnt er een tekst onder het aandachtspunt. Het aandachtspunt geeft aan waarop de geconstateerde afwijking betrekking heeft, zodat naar eigen inzicht verbetermanagement toegepast kan worden.

Auditsignalen
Aditsignalen zijn afwijkingen die op basis van de samenwerkingsovereenkomst en/of de uitgangspunten - gedragsregels - werkwijze van Schadegarant door de Schadegarant auditor geconstateerd worden tijdens de audit. Op het resultatenblad worden de vijf meest recent geconstateerde signalen met de bijhorende aandachtpunten getoond. Bij de signalen wordt vermeld op welke datum de audit waarop het signaal geconstateerd werd heeft plaatsgevonden met daarbij het kenteken van het betreffende voertuig.

Voorbeeld van het resultatenblad:


Meest recente auditinformatie in eXposure
De Schadegarant auditor bezoekt het bij Schadegarant aangesloten autischadeherstelbedrijf twee keer per jaar. De resultaten hiervan worden maandelijks, na de uitvoering van de audit, geüpload in eXposure. Vervolgens kan de actuele data opgevraagd worden in eXposure. In het tabblad ‘SG Audit data’ kan uit twee weergaven gekozen worden, deze weergaven worden ‘fase’ genoemd. Indien er nog geen data in de nieuwe fase beschikbaar is, wordt dit met tekst aangegeven. De resultaten van de vorige fase zijn dan wel inzichtelijk.

Johan Schoonhoven vertrekt bij Schadegarant en Glasgarant

Johan Schoonhoven treedt per 1 mei 2015 terug als directeur van Schadegarant en Glasgarant. Schoonhoven heeft besloten om zijn dienstverband na 18 jaar te beëindigen en iets anders te gaan doen.

Johan Schoonhoven is sinds 1997 in dienst van Schadegarant en Glasgarant. Onder zijn leiding is Schadegarant en Glasgarant uitgegroeid tot een belangrijke partij op de auto(ruit)schadeherstelmarkt. Het bestuur van Schadegarant en Glasgarant respecteert zijn besluit en dankt Johan Schoonhoven voor zijn inspanningen de afgelopen jaren. Op dit moment vinden er gesprekken plaats om een geschikte opvolger te vinden.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant