eXplain

eXplain februari 2017

Selectieprocedure Schadegarant Herstelfuncties in volle gang  

In eXplain december (2) 2016 heeft Stichting Schadegarant aangekondigd dat de selectieprocedure voor de Herstelfunctie Cosmetisch en de Herstelfunctie Niet Cosmetisch in het eerste kwartaal van 2017 zal plaatsvinden. De bedrijven die hiervoor in aanmerking kunnen komen zijn begin februari per e-mail uitgenodigd om de online offerteprocedure in te vullen.

Status van de online offerteprocedure
Inmiddels is een groot aantal online-offertes in goede orde door Stichting Schadegarant ontvangen. Uit de vragen, reacties en ervaringen die de bedrijven de afgelopen weken met Stichting Schadegarant gedeeld hebben blijkt dat het nadenken over en het invullen van de online-offerte best tijdrovend is. Dit blijkt ook uit de gemiddelde invultijd (van één uur en 27 minuten) die tot nu toe werd geregistreerd.

Sluitingsdatum 28 februari 2017
Het invullen van de offerteprocedure blijkt intensief te zijn en voor sommige autoschadeherstelbedrijven aanvullende vragen op te roepen. De sluitingsdatum van de online offerteprocedure staat op 28 februari 2017. Daarom adviseert Stichting Schadegarant de bedrijven die de procedure nog niet voltooid hebben om niet tot het laatste moment te wachten. Aarzel bij vragen niet om contact op te nemen. De Schadegarantrelatiemanagers hebben tijd ingepland om deze zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail te beantwoorden.   

Aanmeldprocedure Distributiefunctie
Na de selectieprocedure zal de aanmeldprocedure voor de Distributiefunctie plaatsvinden. Deze procedure is bedoeld voor bedrijven die de Distributiefunctie in het nieuwe samenwerkingsmodel van Stichting Schadegarant willen gaan vervullen. Omdat deze bedrijven een onderlinge samenwerking dienen aan te gaan met één of twee Schadegarantbedrijven die de Herstelfunctie Cosmetisch en/of Niet Cosmetisch (H-C en/of H-NC) gaan vervullen, kan de aanmeldprocedure logischerwijs pas van start gaan zodra het nieuwe schadeherstelnetwerk door Stichting Schadegarant geselecteerd is. Dit zal circa een maand na afsluiting van de selectieprocedure gaan plaatsvinden.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant