eXplain

eXplain december (3) 2016

Schadegarantprocedure - Uitzonderingen in 2017 

Gevolmachtigd agenten van Schadegarantverzekeraars wikkelen in principe al hun schades via Schadegarant af. In 2017 zijn er vier (4) gevolmachtigd agenten die hierop een uitzondering vormen. Deze uitzondering kan per Schadegarantverzekeraar door de gevolmachtigd agent afgesproken worden. Hierdoor kan het zijn dat de schaden voor dezelfde gevolmachtigd agent in combinatie met de ene Schadegarantverzekeraar wel via Schadegarant afgewikkeld dienen te worden, maar voor de andere Schadegarantverzekeraar niet. Alle uitzonderingen die vanaf 1 januari 2017 gelden zijn in onderstaand schema weergegeven:

Wanneer een gevolmachtigd agent ervoor gekozen heeft om voor een Schadegarantverzekeraar de schaden niet via Schadegarant af te wikkelen, kan die schade dus niet via eXchange afgewikkeld worden. Schadegarant heeft daarom in eXchange ingeregeld dat de combinaties gevolmachtigd agent en Schadegarantverzekeraar waarvoor een uitzondering geldt, in eXchange niet meer geselecteerd kunnen worden.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant