eXplain

eXplain December 2012

eXperate Schadenetvestigingen
eXperate algemeen
Omvang Schadegarantnetwerk
Berichtgeving rondom HiQure
Voorexpertise verplicht bij diefstal audio/navigatiesystemen
Betalingstermijn gewijzigd naar 14 dagen
‘Sturen op Rating’ door de gehele Delta Lloyd Groep
Verzekerde wil schadebedrag weten

eXperate Schadenetvestigingen

Per 1 januari 2013 hebben alle 78, bij Schadegarant aangesloten vestigingen van Schadenet minimaal de eXperate B-status. Deze primeur en unieke prestatie valt Schadenet ten deel vanwege de niet aflatende inzet om alle vestigingen in het primaire schadestroomstimulerings-netwerk van Schadegarant te krijgen. Schadenet draagt hiermee als eerste keten maximaal bij aan de doelstellingen van Schadegarant, optimalisering klanttevredenheid, schadelastverlaging en procesefficiency.

Schadenet directeur Leontine Sitters hierover; ‘Schadenet anticipeert op bewegingen in de markt en laat dit vroegtijdig tot uitdrukking komen in de aan Schadegarant aangeboden dossiers. Schadenet is daarnaast als eerste keten begonnen met de eXperate-sessies om zodoende in groepsverband ervaringen uit te wisselen. Schadenetvestigingen die structureel eXperate A/B scoren werden de benchmarks voor bedrijven met een lagere of wisselende score. De werkwijze/procedures van de beter presterende bedrijven werden langzaamaan ingevoerd bij de andere bedrijven. Voor bedrijven die structureel ondermaats scoorden, volgens de normen van Schadenet, werden extra eXperate sessies georganiseerd in de avonduren. Schadenet monitorde voorts op centraal niveau de ontwikkeling van eXperate van de vestigingen en bood ondersteuning om het door Schadenet gestelde doel, alle vestigingen minimaal eXperate B, te behalen. Ook nu werkt Schadenet al aan de reeds aangekondigde aanpassingen in eXperate, zodat bij doorvoering daarvan de Schadenetvestigingen reeds voorlopen op de concurrentie.’

Ook zeker vermeldenswaardig is de prestatie van CARe Schadeservice omdat de bij Schadegarant aangesloten vestigingen van CARe Schadeservice op één na allemaal in eXperate A of B zitten.

Schadegarant begint 2013 met een netwerk van louter A, B en C-bedrijven wat aangeeft dat alle bedrijven beter zijn gaan presteren. Deze kwaliteitsslag is voor verzekerden goed te merken en zal tot uitdrukking komen in de NPS-score in het continu 10x10 klanttevredenheidsonderzoek.

eXperate algemeen

Omdat de eXperate rating sinds de introductie van de nieuwe website en het zoekprogramma voor consumenten ook publiekelijk zichtbaar is, maakt Schadegarant de eXperate-indeling op het niveau van ketens en samenwerkingsverbanden ook openbaar. In onderstaande grafiek ziet u de indeling, waarbij de kolom zonder aanduiding de bedrijven zonder ketenbinding zijn.

De Schadegarantverzekeraars blijven de verzekerden adviseren binnen de keten van Schadegarantbedrijven te herstellen, waarbij enkele labels al sturen op eXperate rating (A of B) of op korte termijn hiertoe overgaan. Bij deze vorm van sturing is deelname aan een keten of samenwerkingsverband niet van belang. Het enige dat van belang is, is de eXperate rating en het aantal punten binnen de rating omdat daarop gesorteerd wordt in het zoekprogramma.

Omvang Schadegarantnetwerk

Daar er afscheid is genomen van een handvol bedrijven die structureel eXperate D of E scoorden en van een aantal bedrijven die de activiteiten gestaakt hebben, start Schadegarant 2013 met een netwerk van 614 autoschadeherstelbedrijven. Hiermee behoud Schadegarant het meest omvangrijke en wijdvertakte netwerk van Nederland, maar het doet ook recht aan het schadevolume van de Schadegarantverzekeraars. 97% van de bedrijven heeft het aanbod van Schadegarant om een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst te sluiten aangenomen. 3% koos voor een éénjarige overeenkomst.

Het netwerk dealers/merkerkend reparateurs is wel gekrompen ten opzicht van voorgaande jaren. Met ruim 1.400 bedrijven is dit netwerk ± 100 bedrijven kleiner dan voorgaand jaar. Bedrijfsbeëindigingen, concentratie van bedrijven en bedrijfseconomische overwegingen zijn hier debet aan. 1/3e van de dealerbedrijven koos voor een 1 jarige samenwerkingsovereenkomst per 1 januari en 2/3e voor een 3 jarige.

Berichtgeving rondom HiQure

Via enkele schadeherstellers is Schadegarant is bezit gekomen van een schrijven van Dekra waarin de suggestie gewekt werd dat HiQure voor ‘de gestuurde schadestroom’ een verplichting werd. Daar Schadegarant hieromtrent nog geen enkel standpunt heeft ingenomen, is het schrijven voor wat betreft Schadegarant dan ook voorbarig geweest. Uit de inventarisatie bij de procedure voor de samenwerkingsovereenkomst bleek ook dat nog niet alle schadeherstelbedijven in 2013 de HiQure normen omarmen. Zodra Schadegarant een besluit genomen heeft over kwaliteitsborging van uitgevoerd schadeherstel, verneemt u dat vanzelfsprekend via eXplain.

Voorexpertise verplicht bij diefstal audio/navigatiesystemen

Zoals beschreven op pagina 12 van de Werkwijze Schadegarant is het nog steeds verplicht om bij diefstal van een audio/navigatiesysteem voorexpertise aan te vragen. Dit heeft te maken met de afschrijving die verzekeringsmaatschappijen op dergelijke systemen willen toepassen.

Betalingstermijn gewijzigd naar 14 dagen

Om de (ruit)schadeherstelbedrijven tegemoet te komen heeft het bestuur van Stichting Schadegarant en Glasgarant besloten om de betalingstermijn te verkorten. Vanaf 1 januari 2013 is de betalingstermijn gewijzigd van 30 dagen naar 14 dagen. Deze wijziging is opgenomen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van Schadegarant.

‘Sturen op Rating’ door de gehele Delta Lloyd Groep

Bij de meeste auto(schadeherstel)bedrijven is het geruime tijd bekend dat ABN AMRO Verzekeringen deel uitmaakt van de Delta Lloyd Groep. ABN AMRO Verzekeringen stuurt daarom ook op rating. Dit betekent dat er alleen een korting op het eigen risico wordt gegeven als verzekerden hun schaden door een A of B gekwalificeerd Schadegarantbedrijf laten herstellen. Ook Ohra maakt deel uit van de Delta Lloyd Groep.

Verzekerde wil schadebedrag weten

Via de 10x10 enquête van Schadegarant wordt regelmatig door verzekerden opgemerkt dat het auto(schadeherstel)bedrijf het schadebedrag niet kenbaar heeft gemaakt. Dit terwijl verzekerden het schadebedrag graag willen weten en het, conform de bij de samenwerkingsovereenkomst horende Werkwijze van Schadegarant (pagina 16, punt 16 ‘Aflevering hersteld voertuig’), wel verplicht is.  Door op dit punt te verbeteren kunt u uw score op klanttevredenheid verhogen en daarmee uw eXperate positief beïnvloeden. Klanttevredenheid gaat in 2013 deel uitmaken van eXperate.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant