eXplain

eXplain december (2) 2016

Meer informatie over het nieuwe samenwerkingsmodel van Schadegarant 

Zoals aangekondigd in eXplain september 2016 start Stichting Schadegarant medio 2017 met een nieuw samenwerkingsmodel waarbij opdrachtdifferentiatie toegepast zal worden. In deze eXplain wordt aanvullend uitleg gegeven over het nieuwe model en de daaraan gekoppelde selectie- en aanmeldprocedures.

Verschillende samenwerkingsovereenkomsten
Bedrijven die medio 2017 deel uit gaan maken van het nieuwe schadeherstelnetwerk dienen rekening te houden met de opdeling van cosmetische en niet-cosmetische schaden.Deze opdeling leidt ertoe dat Stichting Schadegarant de volgende drie (3) verschillende functies gaat onderscheiden waarvoor drie bijbehorende samenwerkingsvormen aangeboden worden:

  • Distributiefunctie                        (D)
  • Herstelfunctie - Cosmetisch         (H-C)  
  • Herstelfunctie - Niet Cosmetisch  (H-NC) 


De drie verschillende functies hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden, maar kunnen ook met elkaar gecombineerd worden. Het combineren van meerdere functies binnen één bedrijf betekent dat er meerdere samenwerkingsovereenkomsten met Stichting Schadegarant gesloten zullen worden. Een bedrijf kan minimaal een (1) en maximaal drie (3) overeenkomsten sluiten.

Onderscheid Cosmetische (C) en Niet Cosmetische (NC) schaden
Om onderscheid te kunnen maken tussen Cosmetische (C) en Niet Cosmetische (NC) schaden start Stichting Schadegarant in het eerste contractjaar met een aantal criteria om een Cosmetische (C) schade af te bakenen. Als de kenmerken van de schade binnen deze criteria vallen is er sprake van een Cosmetische schade, in alle andere gevallen is er sprake van een Niet Cosmetische (NC) schade.

Gedifferentieerde voorwaarden
Stichting Schadegarant biedt bedrijven die kiezen voor twee samenwerkingsovereenkomsten in de Herstelfunctie, en dus zowel Cosmetische (C) als Niet Cosmetische (NC) schaden in eigen beheer gaan herstellen (H-C + H-NC), de mogelijkheid om daartoe in de online selectieprocedure twee sets aan voorwaarden te offreren. De plaatwerk- en spuitwerktarieven en kortingen per soort schade (C of NC) kunnen van elkaar verschillen, maar ook gelijk aan elkaar zijn.
Bedrijven die voor één samenwerkingsovereenkomst in de Herstelfunctie kiezen (H-C of H-NC) offreren logischerwijs één set aan voorwaarden voor het soort schaden dat zij in eigen beheer gaan herstellen.

Beoordeling van de schadedossiers 
Zoals gebruikelijk worden alle in eXchange aangeboden calculaties door de filters in eXchange beoordeeld en vervolgens wordt het dossier van een behandeladvies voorzien. In het nieuwe samenwerkingsmodel zullen deze filters, naast de mate waarin het autoschadeherstelbedrijf bijdraagt aan de doelstellingen van Stichting Schadegarant, ook op basis van de genoemde criteria gaan beoordelen of er in de calculatie sprake is van een Cosmetische (N) of Niet Cosmetische (NC) schade. Het expertisebeleid zal daar eveneens op afgestemd worden.

De regierol zorgt ervoor dat verzekerde altijd geholpen wordt
In het nieuwe samenwerkingsmodel wordt de term ‘regierol’ geïntroduceerd. De regierol houdt in dat alle verzekerden van de bij Stichting Schadegarant aangesloten verzekeraars te allen tijde geholpen zullen worden wanneer zij zich met hun autoschade melden bij een bij Stichting Schadegarant aangesloten bedrijf. De regierol doet een beroep op de samenwerking tussen alle deelnemende partijen om aan hun gezamenlijke klant de beste dienstverlening te bieden. Het uitvoeren van de regierol is van doorslaggevend belang voor het succes van het nieuwe samenwerkingsmodel.

De regierol in de praktijk
In de eerste plaats betekent het hebben van de regierol dat medewerkers van het Schadegarantbedrijf de verantwoordelijkheid hebben om met betrekking tot iedere aangeboden schade te controleren (via de groene kaart) of die schade zo mogelijk onder de Schadegarantvoorwaarden hersteld kan worden en de verzekerde daarop te attenderen, als deze daarvan nog niet op de hoogte is.

Afhankelijk van het gekozen contract zal de schade vervolgens door het bedrijf zelf hersteld kunnen worden of aan een gekoppeld Schadegarant autoschadeherstelbedrijf uitbesteed worden. In alle gevallen zal het Schadegarantbedrijf wat de schade heeft aangenomen gedurende de gehele afwikkeling van die schade erop toezien dat er daadwerkelijk conform Schadegarantvoorwaarden hersteld wordt en zal dat bedrijf zelf proactief het contact met verzekerde onderhouden zodat verzekerde te allen tijde weet waar hij aan toe is.

Voor bedrijven die de Distributiefunctie (D) voor Stichting Schadegarant al vervuld hebben zal de regierol inhoudelijk niet nieuw zijn, behalve dat zij er in het nieuwe samenwerkingsmodel rekening mee dienen te houden dat de aangeboden Schadegarantschaden op grond van de gekozen opdrachtdifferentiatie aan de juiste uitbestedingspartner(s) uitbesteed zullen moeten worden. 

Onderlinge samenwerking belangrijk
Een goedlopende onderlinge samenwerking tussen Schadegarantbedrijven is van groot belang. Om die reden worden bedrijven die kiezen voor de Herstelfunctie (H-C en/of H-NC) geadviseerd om een weloverwogen keuze te maken met welke bedrijven er gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Schadegarant samengewerkt zal gaan worden.

Selectieprocedure Herstelfunctie
Als eerste vindt de selectieprocedure ten behoeve van de Herstelfunctie plaats. Deze procedure is bedoeld om bedrijven te selecteren ter vervulling van de Herstelfunctie Cosmetisch en/of Niet Cosmetisch (H-C en/of H-NC). In het eerste kwartaal van 2017 ontvangen alle bedrijven die momenteel de Herstelfunctie voor Stichting Schadegarant vervullen een e-mailbericht waarin zij worden uitgenodigd om via een hyperlink de online selectieprocedure in te vullen.

Aanmeldprocedure Distributiefunctie
Na de selectieprocedure zal de aanmeldprocedure voor de Distributiefunctie plaatsvinden. Deze procedure is bedoeld voor bedrijven die de Distributiefunctie in het nieuwe samenwerkingsmodel van Stichting Schadegarant willen gaan vervullen. Omdat deze bedrijven een onderlinge samenwerking dienen aan te gaan met één of twee Schadegarantbedrijven die de Herstelfunctie Cosmetisch en/of Niet Cosmetisch (H-C en/of H-NC) gaan vervullen, kan de aanmeldprocedure logischerwijs pas van start gaan zodra het nieuwe schadeherstelnetwerk door Stichting Schadegarant geselecteerd is. Dit zal circa een maand na afsluiting van de selectieprocedure gaan plaatsvinden.

Alle geïnteresseerde dealerbedrijven (dus ook dealerbedrijven die momenteel geen samenwerkingsovereenkomst met Stichting Schadegarant hebben) kunnen zich via een online procedure aanmelden en daarbij één of twee geselecteerde Schadegarantbedrijven (H-C en/of H-NC) opgeven. De dealerbedrijven die momenteel een samenwerkingsovereenkomst hebben in de Distributiefunctie ontvangen automatisch een e-mailbericht waarin zij worden uitgenodigd om via een hyperlink de procedure in te vullen. Andere geïnteresseerde dealerbedrijven kunnen hiertoe een verzoek e-mailen naar info@schadegarant.nl

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant