eXplain

eXplain augustus 2016

Hagelcalculaties

Stichting Schadegarant heeft meerdere signalen van verschillende partijen ontvangen over hagelcalculaties die niet conform de realiteit opgesteld zijn. Bij deze calculaties is er discussie/twijfel over een tweetal zaken:

  1. Het aantal en de omvang van de opgevoerde inslagen
  2. De hagelmodule in Audatex die de ingevoerde gegevens omzet naar arbeidsuren en euro's.  
     

Zorgvuldige toetsing met de realiteit
De bij Stichting Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven die de hagelschaden herstellen wordt verzocht kritisch te kijken naar de uitkomsten van de hagelmodule en deze zorgvuldig te toetsen met de werkelijke schade aan het voertuig.

Audatex hagelmodule
ABZ heeft naar aanleiding van de constateringen inmiddels een productinformatiebulletin naar de Audatex-gebruikers verstuurd. Onder punt 2.2 van dit bulletin roept ABZ de Audatex-gebruikers op om, door middel van PRO-meldingen, hun ervaringen met de hagelmodule te melden via infoteam@abz.nl. ABZ zal vervolgens de pro-UZS-commissie bij elkaar brengen om deze meldingen te beoordelen en de calculatiemethodiek opnieuw te toetsen.

Hagelmodule vooralsnog niet buiten werking gesteld
Er is vooralsnog niet gekozen om de Audatex hagelmodule buiten werking te stellen omdat er op dit moment geen goed alternatief voor het calculeren van hagelschaden beschikbaar is. Stichting Schadegarant rekent erop dat de aangesloten autoschadeherstelbedrijven zich actief zullen inspannen om door middel van PRO-meldingen bij te dragen aan het verbeteren van de hagelmodule binnen Audatex.

Extra oplettendheid
De bij Stichting Schadegarant aangesloten verzekeringsmaatschappijen zijn geïnformeerd over de signaleringen met betrekking tot de hagelcalculaties en hebben hun expertisediensten geïnstrueerd extra oplettend te zijn op de uitkomsten van de hagelmodule binnen Audatex. Waar nodig zullen experts de uitkomsten bijstellen en PRO-meldingen bij ABZ indienen.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant