eXplain

eXplain augustus 2011

Tariefofferteprocedure 2012
Jaarvergoeding 2012
AEGON per 1 november 2011 uit Schadegarant
Afwikkeling Total loss
VOC biedt cursus eXchange+ aan
eXchange vanaf oktober 2011 ook voor autoruitschade

Tariefofferteprocedure 2012

De tariefofferteprocedure voor de maximaal te hanteren netto uurtarieven 2012 is op de inmiddels bekende manier gelanceerd. Schadeherstelbedrijven kunnen, afhankelijk van hun eXperate rating, de tarieven aanpassen en deze tarieven per 1 januari 2012 toepassen in de Schadegarantcalculaties. Bedrijven met een overeenkomst ter vervulling van de herstelfunctie hebben een mail ontvangen met daarin de uitleg van de procedure en kunnen via deze mail naar de geautomatiseerde vragenlijst.

Jaarvergoeding 2012

De jaarvergoeding 2012 is door het bestuur van Schadegarant vastgesteld op € 372,- (excl. BTW) en zal begin januari via automatische incasso in rekening worden gebracht. Bedrijven die de met Schadegarant gesloten overeenkomst ter vervulling van de distributie en/of herstelfunctie wensen te beëindigen, dienen dit vóór 1 oktober 2011 bij voorkeur per aangetekend schijven kenbaar te maken.

AEGON per 1 november 2011 uit Schadegarant

Schadegarant en AEGON hebben in goed onderling overleg besloten om de samenwerking eerder te beëindigen. De samenwerking zal eindigen op 31 oktober 2011. Om de uitfasering in goede banen te leiden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tot en met 31 oktober 2011

Vanaf 1 november 2011

Afwikkeling Total loss

Per 1 januari 2011 dienen verzekerden maximaal 5 dagen gebruik te kunnen maken van vervangend vervoer indien er sprake is van totaal verlies. In de offerteprocedure voor 2011 vroegen wij u offerte uit te brengen voor een vast bedrag voor de afwikkeling van een totaal verlies auto, inclusief de inzet van een vervangende auto (max B-segment RAI) voor maximaal 5 dagen. Wil verzekerde langer dan 5 dagen gebruik maken van het vervangend vervoer, dan kunt u dit vooraf met verzekerde overleggen en de meerkosten apart factureren aan verzekerde. Er dient duidelijk aan verzekerde uitgelegd te worden dat wanneer er geen dekking is voor het voertuig is, dat de kosten voor het vervangend vervoer dan voor de rekening van verzekerde zijn. De 5 dagen gelden vanaf het moment dat de auto bij u is aangeboden en verzekerde heeft alleen recht op vervangend vervoer als de eigen auto niet meer rijdbaar is. Helaas is het momenteel niet mogelijk om de declaratie via eXchange af te handelen. Totdat deze mogelijkheid is toegevoegd aan eXchange, stuurt u uw TL declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar of volmacht met het door u geoffreerde bedrag tot maximaal € 110,- ex BTW, eventuele meerkosten omdat verzekerde langer gebruik wil maken van uw vervangend vervoer worden rechtstreeks aan verzekerde gefactureerd. Gelieve op de factuur de omschrijving “total loss afwikkeling” vermelden.

VOC biedt cursus eXchange+ aan

Bij VOC hebben zich inmiddels 400 kandidaten aangemeld voor de eXchange cursus (zie vorig eXplain).
Aanmelden voor de cursus kan via de website van VOC.

eXchange vanaf oktober 2011 ook voor autoruitschade

Auto(schadeherstel)bedrijven die ook een overeenkomst met Glasgarant hebben voor de vervulling van de glasherstelfunctie kunnen vanaf 3 oktober ook autoruitschaden volledig in eXchange afwikkelen. Navolgende punten zijn voor deze bedrijven van belang.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant