eXplain

eXplain april 2015

Selectieprocedure Schadegarantnetwerk 2016
ING Insurance Services N.V. wordt NN Non-Life Insurance N.V. (NL 105)
Schademelding maken? Raadpleeg eerst de groene kaart!

Selectieprocedure Schadegarantnetwerk 2016

Zoals reeds in 2014 schriftelijk werd aangekondigd, zal Schadegarant in 2016 verder gaan met een aanzienlijk kleiner netwerk. Het nieuwe landelijk dekkende netwerk zal uit ongeveer 400 autoschadeherstelbedrijven gaan bestaan. Ten behoeve van de selectie van de bedrijven die de herstelfunctie in 2016 kunnen gaan uitvoeren zal een inventarisatie gaan plaatsvinden.

Binnenkort ontvangen hiertoe alle bij Stichting Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven per e-mail een link naar de online aanmeldprocedure waarmee men zich kan aanmelden om voor de selectie van het nieuwe Schadegarantnetwerk in aanmerking te komen.

Op basis van de gegevens die in de online aanmeldprocedure worden ingevuld zal Schadegarant gaan toetsen welke bedrijven aan de minimale voorwaarden voor deelname aan het nieuwe netwerk voldoen en daarnaast beoordelen of deze bedrijven een wezenlijke bijdrage kunnen gaan leveren aan de hoofddoelstellingen van Schadegarant, te weten:

• Optimalisering klanttevredenheid
• Verhoging procesefficiency
• Verlaging schadelast

Ten behoeve van de selectie van het nieuwe netwerk spelen onderstaande punten in de beoordeling een belangrijke rol:

• Duurzaamheid
• Prestaties in eXperate
• Certificeringen
• Klanttevredenheid uit de 10x10 enquête
• Uitstraling bedrijf
• Resultaten uit uitgevoerde audits 2014/2015
• Uurtarief
• Onderdelenkorting
• Lakindex
• Passend in het landelijk dekkend netwerk

De bij Stichting Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven krijgen 10 werkdagen de tijd om de online aanmelding in te vullen. Daarna zal Schadegarant de aanmeldingen gaan toetsen en beoordelen. Het nieuwe netwerk zal voor 1 juli 2015 bekend gemaakt worden.

ING Insurance Services N.V. wordt NN Non-Life Insurance N.V. (NL 105)

ING Groep heeft haar bank- en verzekeringsactiviteiten gesplitst. Met die verzelfstandiging heeft medio 2014 NN Group het levenslicht gezien. Nationale-Nederlanden, ING Insurance Services vallen onder de NN Group. Daarom wordt de bedrijfsnaam van ING Insurance Services N.V. aangepast in NN Non-Life Insurance N.V. Per 1 april 2015 zal de statutaire naam van ING Insurance Services N.V. officieel gewijzigd worden in NN Non-Life Insurance N.V.

Schademelding maken? Raadpleeg eerst de groene kaart!

In de dagelijkse praktijk bij verzekeraars wordt er onnodig vaak gebeld om informatie op te vragen ten behoeve van een schademelding in eXchange. Het merendeel van de bellers zijn dealers en merk-erkend reparateurs die de distributiefunctie voor Schadegarant vervullen, maar er wordt ook door autoschadeherstelbedrijven gebeld. Omdat de informatie waarover gebeld wordt altijd op het internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs, (ook wel ‘de groene kaart’ genoemd) terug te vinden is en het dus onnodig is om erover te bellen, wordt in deze eXplain nogmaals uitgelegd waar de juiste informatie ten behoeve van een schademelding in eXchange gevonden kan worden:

Standaard indeling van het internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs
Een groene kaart heeft een standaard indeling met genummerde vakken. Het aantal vakken kan verschillen, de ene groene kaart heeft er bijvoorbeeld acht maar er zijn ook groene kaarten met tien informatievakken (zie voorbeeld afbeeldingen):Om te beoordelen bij welke verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent het voertuig verzekerd is, wordt aangeraden om de volgende twee vakken op de groene kaart zorgvuldig te raadplegen:

Vak 4: Serie- en polisnummer
In het vierde vak van iedere groene kaart staat het polisnummer vermeld. Vóór het polisnummer wordt altijd de landcode en het serienummer van de risicodragende verzekeringsmaatschappij vermeld. Gezamenlijk wordt dit ook wel de ‘NL-code’ genoemd, bijvoorbeeld ‘NL144’ van Reaal.
Indien er sprake is van een polis die in volmacht loopt wordt tussen de NL-code en het polisnummer ook nog de CRWAM-code van de gevolmachtigd agent vermeld. Een CRWAM-code bestaat altijd uit vier (4) cijfers en begint altijd met het cijfer vijf (5) of acht (8).
Via de website www.volmachtbeheer.nl is eenvoudig op te zoeken welke NL-code bij welke verzekeringsmaatschappij en welke CRWAM-code bij welke gevolmachtigd agent hoort.

Het één-na-laatste vak: Dit verzekeringsbewijs is afgegeven door
In het op één na laatste vak van iedere groene kaart wordt nog een keer expliciet, met behulp van tekst, vermeld door welke verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent het betreffende verzekeringsbewijs is afgegeven. Deze informatie correspondeert met de cijferinformatie uit vak 4. Indien uit de coderingen in vak 4 dus niet goed op te maken valt waar het voertuig verzekerd is, en/of er eventueel sprake is van een gevolmachtigd agent kan de informatie uit het één na laatste vak, door wie het verzekeringsbewijs is afgegeven, uitkomst bieden.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant