eXplain

eXplain april 2014

eXperate Q2 2014

eXperate Q2 2014

De verwerking van de data ten behoeve van Schadegarant eXperate Q2 2014 is op enkele punten niet conform de geldende regels verlopen. Hierdoor hebben de bij Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven twee keer een overzicht met mogelijk foutieve eXperate berekeningen ontvangen. In deze extra eXplain wordt een korte toelichting op de achtergrond van de twee mogelijk foutieve berekeningen gegeven.

Eerste foutieve berekening
Als gevolg van de operationalisering van de archieffunctie is in de eerste foutieve berekening slechts de helft van de benodigde dossiers, dus de halve meetperiode, gebruikt. Ondanks dat een aantal van 77.000 dossiers ruim voldoende is voor het maken van de algehele berekeningen, kan de helft van de dossieraantallen op bedrijfs-individueel niveau tot forse verschuivingen in de puntenaantallen (bijvoorbeeld voor kostenafwijkingen) leiden. Dit laatste was bij een aantal bedrijven dan ook het geval waardoor, ondanks dat de eXperate berekeningen statistisch wel in orde waren, besloten is om de eerste eXperate berekening terug te trekken.
Om deze fout in de toekomst te voorkomen is er per direct een extra geautomatiseerde check op de dossieraantallen ingebouwd waardoor direct zichtbaar is of de aantallen over de gehele meetperiode daadwerkelijk in de meting zijn opgenomen.

Tweede foutieve berekening
Nadat het issue met de dossieraantallen was opgelost, zijn alle scores opnieuw vastgesteld met gebruikmaking van de actuele administratieve data uit eXchange. Deze ruwe data bevatten dan nog gegevens van recent failliet gegane ondernemingen. Deze ondernemingen worden gewoontegetrouw uit de actuele eXperate score verwijderd om enkel de actieve ondernemingen van een eXperate score te voorzien. Tijdens deze (handmatige) verwijderingsactie is er een foute verwijzing met betrekking tot de punten voor onderdelenkorting ontstaan. Uiteindelijk bleek dat als gevolg van deze verkeerde verwijzing een aantal van de toegekende punten geen goede relatie had met de door de hersteller gegeven korting op onderdelen. Er is toen besloten om ook de tweede eXperate rating in zijn geheel terug te trekken en een gecorrigeerde derde versie naar alle ondernemingen te versturen. Om dit soort verkeerde verwijzingen in de toekomst te voorkomen wordt er per direct een extra geautomatiseerde check op de regelnummers gedaan zodat de regels te allen tijde corresponderen met de betrokken ondernemer.

Definitieve, juiste score Q2 2014
Na het uitzoeken en corrigeren van de fouten lag de hoogste prioriteit bij het inlezen van de juiste scores in eXperate. Dit om te zorgen dat, ten behoeve van het online zoekprogramma en het aanmaken van eXchange-dossiers, in ieder geval de juiste eXperate ratings zouden worden weergegeven. Omdat de nieuwe eXperate score ingaat op de eerste dag van het nieuwe kwartaal en de fouten voor die tijd ontdekt waren, blijkt dat er enkel in de ochtend van 1 april 2014 mogelijk een onjuiste eXperate rating gehanteerd kan zijn. Omstreeks 12:00 uur die dag waren de gecorrigeerde eXperate scores actief en hanteerden zowel eXchange als het online zoekprogramma de correcte ratings voor Q2 2014. De prioriteit kwam daarna te liggen bij het opnieuw verzenden van de gecorrigeerde eXperate overzichten. 


Dossieranalyse
Bij 533 bedrijven bleef de eXperate score voor/na correctie ongewijzigd. Van de overige bedrijven zijn alle dossiers, die in de ochtend van 1 april 2014 werden aangemaakt, zorgvuldig geanalyseerd. Hierbij is gelet op mogelijke positieve/negatieve gevolgen voor verzekerde/schadehersteller. In 11 gevallen blijkt verzekerde mogelijk voordeel gehad te hebben van de verkeerd gehanteerde eXperate rating. Bij 3 bedrijven werd één dossier ontdekt waarbij het theoretisch mogelijk is dat er een discussie met verzekerde is/gaat ontstaan over het eigen risico omdat voor deze dossiers, op de ochtend van het verkrijgen van dekking, een lagere rating voor het betreffende bedrijf werd gehanteerd. Schadegarant zal deze 3 bedrijven compenseren voor het ongemak.

Validatie
Schadegarant realiseert zich dat de wijze waarop de eXperate ratings van Q2 2014 zijn gepubliceerd heeft geleid tot frustratie en een afnemend vertrouwen in de scores. Om te voorkomen dat er voor de ingang van een nieuw kwartaal foutieve scores worden uitgestuurd zijn alle betrokken procedures aangescherpt en een aantal (automatische) controlemaatregelen ingebouwd. Alle voorgaande constateringen worden geëvalueerd en meegenomen in het totaalproces wat ten grondslag ligt aan eXperate Schadegarant. Dit moet ervoor zorgen dat het vertrouwen in de modellen en de verwerking van de data wordt hersteld. De validatie van alle data en de modellen door een externe partij (RBB Economics) gaat hier in hoge mate aan bijdragen.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant