eXplain

eXplain mei 2017

Ruitschade met schadeoorzaak ‘Hagel’

Terugblikkend op de hagelbui die op 23 juni 2016 grote schade veroorzaakte aan -onder andere- de ruiten van een groot aantal motorvoertuigen, publiceert Glasgarant dit eXplain-bericht met de belangrijkste informatie voor het geval een dergelijke calamiteit zich onverhoopt opnieuw voordoet.

Ruit- én carrosserieschade als gevolg van dezelfde schadeoorzaak

Wanneer de impact van vallende hagelstenen tijdens een hagelbui zodanig groot is dat er ruiten van motorvoertuigen beschadigd raken, is het vrijwel onmogelijk dat de carrosserie van deze motorvoertuigen onbeschadigd blijft. Indien er, als gevolg van hetzelfde evenement (bijvoorbeeld een hagelbui), naast ruitschade ook carrosserieschade op het motorvoertuig aanwezig is dan dient de volledige schade door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf hersteld en via eXchange afgewikkeld te worden. Een bij Glasgarant aangesloten ruitschadeherstelbedrijf dient verzekerde dan ook primair te verwijzen naar een Schadegarantbedrijf.

Mogelijk totaal verlies

Wanneer verzekerde een schade wil claimen bij zijn verzekeraar, heeft verzekerde de plicht om zijn verzekeraar in de gelegenheid te stellen om de betreffende schade aan het verzekerde voertuig te laten beoordelen door een daartoe bevoegd expert. In geval van hagelschade (maar dit geldt ook voor bijvoorbeeld inbraakschades) worden zowel ruitschade als de carrosserieschade veroorzaakt door één evenement (hagel). In dat geval wil de verzekeraar deze schade in zijn geheel kunnen beoordelen. Zo kan de omvang van de totale schade bijvoorbeeld leiden tot een totaal verliessituatie. Wanneer er sprake is van totaal verlies kunnen de reparatiekosten niet meer door het schadeherstelbedrijf geclaimd worden bij de verzekeraar. De afwikkeling van een totaal verliessituatie verloopt dan tussen de verzekeraar, de expert en verzekerde.     

Werkwijze bij een hagelcalamiteit

Na de grote hagelbui in 2016, die gezien de omvang als calamiteit werd betiteld, ontstond er logischerwijs een chaotische situatie bij de (ruit)schadeherstelbedrijven in de regio. Vrijwel alle motorvoertuigen in de regio waren ernstig tot zeer ernstig beschadigd en waren als gevolg daarvan vaak ook niet meer rijdbaar. In dit soort uitzonderlijke gevallen verzoekt Glasgarant een aangesloten bedrijf als volgt te handelen:

1. Verzekerden zoveel mogelijk doorverwijzen naar het hagelscancentrum

  • Als er naast ruitschade ook carrosserieschade op het voertuig aanwezig is, dient verzekerde direct verwezen te worden naar het telefoonnummer van het door Schadegarant opgerichte hagelscancentrum. Als er is vastgesteld dat er sprake is van een calamiteit zal Schadegarant het centrale telefoonnummer z.s.m. communiceren.
  • Het callcenter van het hagelscancentrum plant op korte termijn een afspraak met verzekerde in om de schade te laten beoordelen.
  • Indien het voertuig in aanmerking komt voor herstel, wordt er via het hagelscancentrum direct een afspraak ingepland bij een Schadegarantbedrijf. De schade wordt vervolgens conform het expertiserapport door het Schadegarantbedrijf hersteld. Het Schadegarantbedrijf neemt het eventuele vervangen/herstellen van autoruiten in eigen beheer en/of als werk-derden op in de calculatie die via eXchange wordt afgewikkeld.

2. Verzekerde wil direct geholpen worden

Wanneer verzekerde er nadrukkelijk op staat om direct door het bij Glasgarant aangesloten ruitschadeherstelbedrijf geholpen te willen worden dan kan dat met inachtneming van een aantal zaken. Zowel verzekerde als het ruitschadeherstelbedrijf dienen met het volgende rekening te houden:

 • Voorexpertise aanvragen
  Verzekerde heeft de plicht om zijn verzekeraar in de gelegenheid te stellen om de betreffende schade aan het verzekerde voertuig te laten beoordelen door een daartoe bevoegd expert. Het Glasgarantbedrijf dient daartoe de schade zo snel mogelijk via eXchange te melden waarbij de schadeoorzaak ‘Hagel’ aangegeven dient te worden. LET OP: de schadeoorzaak heeft invloed op de van toepassing zijnde dekking. Zorg dat de schadeoorzaak te allen tijde met de werkelijkheid overeenstemt. Zodra er dekking op het eXchange-dossier is verleend dient er direct voorexpertise aangevraagd te worden, waarbij de volgende twee situaties van toepassing kunnen zijn:
   • Mogelijk totaal verliessituatie en/of
   • Naast ruitschade ook carrosserieschade op het voertuig aanwezig.

 • Behandeling door de expert
  Voorexpertise-dossiers worden gerouteerd naar de ruitexpertisedienst waar de bij Glasgarant aangesloten schadeverzekeraars mee samenwerken. Indien er, naast ruitschade, tevens sprake is van carrosserieschade routeert de ruitexpertisedienst het eXchange-dossier door naar de expertisedienst waar de betreffende risicodrager mee samenwerkt. Deze expertisedienst handelt het dossier verder conform de opdracht van de risicodrager af. Zorg dat het eXchange-dossier zorgvuldig onderbouwd is met in ieder geval duidelijke foto’s en een calculatie van de schade.

 • Verzekerde uit nood helpen
  Verzekerde kan uit nood geholpen worden door bijvoorbeeld een noodvoorziening te plaatsen of het voertuig veilig te stellen. De kosten hiervan kunnen conform bovenstaande werkwijze via eXchange aangeboden worden. De expertisedienst zal dit beoordelen en conform de opdracht van de verzekeraar afhandelen.
  Indien er, vóórdat de expert de voorexpertise behandeld heeft, één of meerdere ruiten in het voertuig geplaatst worden dient zowel verzekerde als het ruitschadeherstelbedrijf er rekening mee te houden dat de kosten mogelijk niet achteraf bij de verzekeraar geclaimd kunnen worden.  

 
Meer informatie over de Glasgarantprocedure is opgenomen in de Werkwijze Glasgarant.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant