eXplain

eXplain september 2016


Kalibratiedossiers in eXchange
20160909_Kalibreren

In opdracht van de bij Stichting Glasgarant aangesloten verzekeringsmaatschappijen gaat de ruitexpertisedienst vanaf
maandag 12 september 2016 over tot het beoordelen van eXchange-dossiers waarin kalibratiewerkzaamheden zijn opgenomen.

Stichting Glasgarant heeft voor de resterende maanden van 2016 een aanvullende werkwijze opgesteld over het opnemen van kalibratiewerkzaamheden in eXchange. Deze werkwijze vervangt de tijdelijke instructies die momenteel op pagina 21 onder punt 4.8. ‘Uitlezen en/of Kalibreren’ van de Werkwijze Glasgarant vermeld staan. Vanaf januari 2017 zal de aanvullende werkwijze voor kalibratiewerkzaamheden in de Werkwijze Glasgarant opgenomen zijn.  

Kalibratiewerkzaamheden voor nieuwe dossiers dienen conform de aanvullende werkwijze afgehandeld te worden. Bestaande dossiers, waar kalibratiewerkzaamheden in zijn opgenomen die door de ruitexpertisedienst afgekeurd zijn vanwege het ontbreken van de benodigde informatie en of specificaties, dienen conform de aanvullende werkwijze aangepast en opnieuw aangeboden te worden.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant