eXplain

eXplain mei 2013


eXperate sessies 2013
Security eXchange
a.s.r. scherpt haar Voordeelpakket aan middels sturing naar A/B-bedrijven

eXperate sessies 2013

In de maanden juni en juli worden er door de FOCWA in samenwerking met Stichting Glasgarant een aantal eXperate sessies georganiseerd. Deze sessies zijn bedoeld voor de individuele ruitschadeherstelbedrijven uit het netwerk van Stichting Glasgarant die tevens lid zijn van de FOCWA.

Tijdens de interactieve sessies geeft Glasgarant de ruitschadeherstelbedrijven uitleg over het doel en de opbouw van eXperate. Net zoals bij de sessies die Schadegarant aan carrosserie schadeherstelbedrijven aanbiedt, zullen tijdens de Glasgarant eXperate sessies van elk aanwezig bedrijf de individuele scores per eXperate onderdeel besproken worden. Dit betekent dat in de sessies ook, na goedkeuring door de deelnemer, de gemiddeld gehanteerde tarieven van elk bedrijf getoond worden. Deze informatie-uitwisseling tussen de verschillende bedrijven blijkt zeer goed gebruikt te kunnen worden ter verbetering van de eigen eXperate score. De aanwezige bedrijven zullen tevens geïnformeerd worden over de ontwikkelingen met betrekking tot eXperate. Na afloop van de vier sessies zal een evaluatie plaatsvinden of de sessies voorzien in de behoefte van de ruitherstellers en voldoende bijdragen aan de doelstellingen van Glasgarant.

Er zijn vier voorlopige datums en locaties gepland voor in totaal acht eXperate sessies. De ochtendsessie is van 9.00 tot 12.00 uur en de middagsessie van 13.00 tot 16.00 uur. De FOCWA zal haar leden schriftelijk uitnodigingen om voor een sessie in te schrijven. De definitieve bevestiging wordt eveneens door de FOCWA gecoördineerd. Bij onvoldoende deelname tijdens een dagdeel kan het zijn dat sessies gecombineerd gaan worden.

Voorlopige datums en locaties:
- Dinsdag 18-6-2013 Regio Midden (Woudenberg)
- Donderdag 20-6-2013 Regio Noord (locatie n.n.b.)
- Donderdag 27-6-2013 Regio West (Sassenheim)
- Donderdag 04-7-2013 Regio Zuid (locatie n.n.b.)

Voor de niet-FOCWA leden uit het netwerk van Stichting Glasgarant kan, bij voldoende belangstelling, een aantal aparte sessies ingepland worden. Deze aparte sessies zullen in Woudenberg plaatsvinden. U kunt hiervoor uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@glasgarant.nl.

Security eXchange

Zoals in de eXplain van maart 2013 reeds bekend gemaakt werkt Stichting Glasgarant aan een project ter verbetering van de beveiliging van eXchange. Inmiddels zijn hiervoor de eerste aanpassingen in eXchange gedaan waarvan in sommige gevallen gebruikers al wat (hebben) kunnen merken.

Sinds 1 mei 2013 worden de wachtwoorden voor eXchange namelijk niet meer door de medewerkers van Stichting Glasgarant beheerd. Vanaf die datum kunnen, met het oog op de beveiliging, de wachtwoorden alleen nog door middel van een reset-functionaliteit gegenereerd worden. Gebruikers krijgen dan een automatisch e-mailbericht met daarin een tijdelijk wachtwoord. Met dit tijdelijke wachtwoord kan éénmalig ingelogd worden. Het tijdelijke wachtwoord dient vervolgens direct aangepast te worden in een (zelf verzonnen) persoonlijk wachtwoord wat alleen bij de gebruiker bekend is.

Door deze resetmethode staan deze persoonlijke wachtwoorden nergens meer geregistreerd en worden ze dus niet meer door medewerkers van Stichting Glasgarant beheerd. Het persoonlijke wachtwoord is alleen bij de gebruiker zelf bekend. In de toekomst worden de gebruikersaccounts per bedrijf beheerd door één administrator account. Deze administrator kan zelf de wachtwoorden van de gebruikers binnen zijn bedrijf resetten.

In de volgende fase van het project wordt het administrator account verder ingeregeld. Daarnaast wordt het automatisch verlopen en het zelf vernieuwen van de wachtwoorden afgerond. U wordt hierover op de hoogte gehouden via eXplain.

a.s.r. scherpt haar Voordeelpakket aan middels sturing naar A/B-bedrijven

Vanaf 1 juni 2013 gaat a.s.r. strikter sturen op herstel van carrosserie- en ruitschades binnen het vernieuwde Voordeelpakket. Tot die tijd mogen klanten nog onvoorwaardelijk herstellen bij elke (ruit)schadehersteller die is aangesloten bij Schadegarant of Glasgarant. Vanaf 1 juni 2013 gaat a.s.r. klanten met auto(ruit)schade zo veel mogelijk sturen naar (ruit)schadeherstellers met een de eXperate kwalificatie A of B. De wijziging in het sturingsbeleid van a.s.r. is al in de eXperate sessies bekendgemaakt en wordt nu geeffectueerd.

Wat verandert er voor verzekerden met een vernieuwd Voordeelpakket van a.s.r.?
De wijziging heeft alleen gevolgen voor klanten met een vernieuwd Voordeelpakket, niet voor klanten met een oud Voordeelpakket. Klanten met een vernieuwd Voordeelpakket die een schade laten herstellen bij een bedrijf met C-, D- of E-kwalificatie, moeten per 1 juni 2013 zelf € 500,- extra bijdragen, naast het eventuele gekozen eigen risico. Dat bedrag brengt a.s.r. in mindering op de vergoeding.

Informeer de klant vóór schadeherstel over een eventuele extra bijdrage
Voor het schadeherstelbedrijf is direct in eXchange zichtbaar welk eigen risico er van toepassing is. Indien een klant daar zelf nog € 500,- extra aan moet bijdragen zal het eigen risico bedrag met € 500,- worden verhoogd. a.s.r. vindt het belangrijk dat haar klanten niet voor verrassingen achteraf komen te staan. Daarom dient het schadeherstelbedrijf een klant te allen tijde vóóraf duidelijk te informeren dat er € 500,- extra bijgedragen moet worden en dat dit bedrag bovenop het gekozen eigen risico komt.

BELANGRIJK: De informatie over schadeherstel op de Groene Kaart is leidend
Op dit moment staan op de Groene Kaart van a.s.r. nog de logo’s van Schadegarant en Glasgarant. De Groene Kaarten van het Voordeelpakket worden per 1 juni 2013 aangepast. Hierop wordt dan vermeld dat een klant op www.asr.nl/schadeherstel zelf een A- of B-hersteller kan zoeken (zie voorbeeld).
Het aanpassen van de Groene Kaart heeft wat langer tijd nodig. Klanten met een vernieuwd Voordeelpakket, die nog een geldige Groene Kaart hebben met de oude informatie, krijgen namelijk pas bij de verlenging van hun polis een nieuwe Groene Kaart.
Het kan dus zijn dat een klant nog geen aangepaste Groene Kaart heeft ontvangen, en dus nog niet op de hoogte is van de wijzigingen, terwijl in eXchange al wel een verhoogd eigen risico wordt weergegeven. In dat geval is de oude Groene Kaart (met de logo’s van Schadegarant en Glasgarant erop), leidend. De Groene Kaart met de oude informatie moet natuurlijk wel te allen tijde geldig zijn. Tevens verzoekt a.s.r. om deze situatie direct te melden zodat zij het met de klant kunnen oplossen.

Een praktijkvoorbeeld:
Een klant komt bij een lager gekwalificeerde hersteller (eXperate C, D of E). De medewerker ziet bij de polisdata in zijn scherm dat de klant, naast het eigen risico, € 500,- extra moet bijdragen en meldt dat. De klant protesteert en laat op zijn geldige Groene Kaart de logo’s van Schadegarant en Glasgarant zien. In dat geval gaat deze geldige Groene Kaart vóór de polisdata die in eXchange worden getoond.
a.s.r. verzoekt u in zo’n geval direct met de schadeafdeling van a.s.r. contact op te nemen op telefoonnummer (030) 27 80 000 zodat de schadebehandelaar dit meteen voor de klant kan oplossen. a.s.r. bevestigt dan direct dat de klant niet de € 500,- extra hoeft bij te dragen. Klanten met een vernieuwd Voordeelpakket die een geldige Groene Kaart hebben met de oude informatie, krijgen pas bij de verlenging van de polis een nieuwe Groene Kaart. Op deze wijze wil a.s.r. zowel de klant als de hersteller tijdens de overgangsperiode terwille zijn.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Service Center Schade van a.s.r. via telefoonnummer (030) 27 80 000. www.asr.nl.

* Voorbeeld nieuwe Groene Kaart Voordeelpakket a.s.r.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant