eXplain

eXplain juni 2015

Frank van Donk directeur Glasgarant
Glasgarant ruitschadeherstelnetwerk 2016

Frank van Donk directeur Glasgarant

Het bestuur van de Stichting Schadegarant heeft bekend gemaakt dat de heer Frank van Donk (43) per 17 augustus 2015 wordt benoemd tot Directeur van Schadegarant en Glasgarant.

Frank van Donk is sinds 2005 werkzaam bij Delta Lloyd, waar hij vanaf 2011 de functie van Manager Expertise Service Center vervulde.

Glasgarant ruitschadeherstelnetwerk 2016

In navolging op de in 2014 uitgevoerde strategische heroriëntatie heeft het bestuur van de bij Stichting Glasgarant aangesloten verzekeraars besloten dat er voor het Glasgarant ruitschadeherstelnetwerk van 2016 een minimum gesteld wordt aan het aantal gesloten eXchange-dossiers. Dit minimum is vastgesteld op zestig (60) dossiers die in de periode van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 de status ‘Gesloten’ hebben verkregen.

Dit besluit is genomen omdat de bij Stichting Glasgarant aangesloten verzekeringsmaatschappijen van mening zijn dat zestig gesloten eXchange-dossiers een absoluut minimum is om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de drie hoofddoelstellingen van Stichting Glasgarant, te weten: 1) het optimaliseren van de klanttevredenheid, 2) het verhogen van de procesefficiency en 3) het verlagen van de schadelast.

De ruitschadeherstelbedrijven die het minimale aantal van zestig dossiers op 30 juni 2015 niet behaald hebben worden daarover in juli schriftelijk geïnformeerd. Bedrijven die in de meetperiode zestig of meer gesloten dossiers hebben afgewikkeld ontvangen in september per e-mail een online offerteprocedure ten behoeve van de beoordeling van een eventuele samenwerking in 2016.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant