eXplain

eXplain juni 2011 02

Overgang van GRIP naar eXchange
Volmachten en eXchange Glasgarant
Nieuwe website Glasgarant
Verbeteringen eXperate
Wijzigingen eXperate
Audits
Voorexpertise

Overgang van GRIP naar eXchange

Het project eXchange-Glas is in volle gang. Helaas is de planning om begin juli 2011 operationeel te gaan niet haalbaar gebleken. Vanwege de aansluitende vakantieperiode is besloten de livegang te verplaatsen naar september. Binnen enkele weken wordt u op de hoogte gesteld van de precieze datum.

Volmachten en eXchange Glasgarant

In eerste instantie gaan de huidige bij Glasgarant aangesloten volmachten mee met de overgang op eXchange. In de toekomst zal Glasgarant beschikbaar komen voor alle 300 volmachten die momenteel met eXchange voor Schadegarant werken. Dit betekent een forse stijging ten opzichte van het huidige aantal volmachten dat momenteel met GRIP werkt.
In eXchange kunt u alleen nog dossiers afhandelen waarbij een Glasgarantverzekeraar de uiteindelijke risicodrager is.

Nieuwe website Glasgarant

De website van Glasgarant zal binnenkort worden vernieuwd. Bij de nieuwe website ligt de focus primair op de verzekerde. Op de homepage vindt verzekerde alle basisinfo over Glasgarant, de voordelen én een tool om snel een aangesloten bedrijf te vinden. Dit zoektool is gelijk aan de tool in eXchange, zodat er niet langer een verschil is tussen de zoekmachines. De zoekmachine toont altijd eerst de bedrijven met een A- en B-rating en er staat een uitleg over de rating.
Van de site is ook een mobiele versie gemaakt die gebruikt kan worden met smartphones. De mobiele site zal op termijn de sms-service vervangen.

Verbeteringen eXperate

In de Q3 2011 meting van eXperate is weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is er een aantal partijen die geen polisdata aanleveren. Dit is in ongeveer 2% van de gevallen de oorzaak van een handmatige dekkingscontrole. De invloed hiervan werd tot op heden statistisch gecorrigeerd. Toch is ervoor gekozen om eXperate zo zuiver mogelijk te houden en hier een apart model voor in te bouwen.
Verder wordt er ook rekening gehouden met speciale voertuigen waar geen polisdata voor aangeleverd wordt in GRIP. Hiermee zal het aantal punten voor handmatige dekkingscontrole nog nauwkeuriger zijn en meet eXperate de proceskwaliteit nog zuiverder.

Wijzigingen eXperate

Met de komst van eXchange zal ook eXperate voor Glasgarant wijzigen. Een van de redenen om over te gaan op eXchange is dat Stichting Glasgarant de mogelijkheid krijgt om verbeterde filters toe te passen op de dossiers. Dit heeft als voordeel dat een nog groter gedeelte van het proces geautomatiseerd kan worden. De controle van de dossiers en de dekkingscontrole zal ook verder worden verbeterd.
Omdat er meer informatie beschikbaar is, kan eXperate nog nauwkeuriger worden opgebouwd. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zullen wij u dit laten weten.

Audits

Afgelopen maand is Stichting Glasgarant begonnen met het uitvoeren van audits op ruitreparaties en –vervangingen die via GRIP zijn ingediend en betaald. De reparaties en vervangingen worden gecontroleerd bij verzekerden en verzekerden worden ook gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot het ruitherstelproces. Dankzij de uitvoerige audits krijgen de Glasgarantverzekeraars nog betere informatie over de prestaties van de bij Glasgarant aangesloten bedrijven. Deze informatie leidt samen de gerealiseerde schadelast bij ruitreparatie en -vervanging tot zeer bruikbare input voor eXperate. Rechts een voorbeeld van een foto bij een gecontroleerd dossier.

Voorexpertise

Met de komst van eXchange krijgt u als glashersteller de mogelijkheid om voorexpertise aan te vragen. Dit dient u te doen in de volgende gevallen:
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant