eXplain

eXplain februari 2014

Zurich treedt toe tot Glasgarant
Zicht BV wordt Zicht Volmachtbedrijf BV
Klant waarschuwen voor autodiefstal bij vernielde zijruit Range Rover
Mystery Shopper onderzoek
Aanduiding ruitschade in eXchange-dossier
Upgrade eXperate Glasgarant

Zurich treedt toe tot Glasgarant

Per 1 maart 2014 zal Zurich toetreden tot Glasgarant. Na een kort onderzoek en vergelijking tussen de huidige leveranciers van glashersteldiensten en Glasgarant, is Zurich tot de conclusie gekomen dat zij met hun deelname aan Glasgarant de schadelast kunnen beperken, de klant mede dankzij het omvangrijke netwerk nog meer tevreden kunnen stellen en door de afwikkeling via eXchange het proces nog verder kunnen automatiseren.
Risicodrager Zurich heeft in eXchange NL-code 139. Omdat Zurich in Nederland alleen via de gevolmachtigd agent Turien & Co Assuradeuren werkt, is in eXchange de tenaamstelling als volgt: Zurich/Turien & Co Assuradeuren. Per 1 maart 2014 dienen alle bij Glasgarantbedrijven aangeboden ruitschaden van Zurich via Glasgarant/eXchange afgewikkeld te worden. De CRWAM-code van Turien hoeft niet ingevuld/geselecteerd te worden.

Zicht BV wordt Zicht Volmachtbedrijf BV

Vanaf 1 maart 2014 zijn alle twaalf Zicht-bedrijven binnen eXchange samengevoegd tot één bedrijf. De nieuwe naam voor deze gevolmachtigd agent is Zicht Volmachtbedrijf BV.

Zicht Volmachtbedrijf BV staat geregistreerd onder CRWAM-code 5265. Alle andere elf CRWAM-codes komen hierdoor te vervallen. Binnen eXchange blijft Zicht Volmachtbedrijf BV voorlopig nog wel vindbaar als de oude CRWAM-codes ingevoerd worden. Wanneer begin 2015 alle groene kaarten van de Zicht-bedrijven ververst zijn, zal Zicht Volmachtbedrijf BV in eXchange alleen nog onder CRWAM-code 5265 te vinden zijn.

Voor de behandeling van de eXchange-dossiers die het filteradvies ‘Tele-expertise’ krijgen heeft Zicht Volmachtbedrijf BV gekozen voor AR-expertise.

Klant waarschuwen voor autodiefstal bij vernielde zijruit Range Rover

Sinds enige tijd is sprake van een opvallend groot aantal diefstallen van auto’s van het merk Range Rover en dan met name het type Evoque. Kort voor het daadwerkelijk stelen van de auto, vernielen de dieven eerst de zijruit. Dit geef ze toegang tot het uitlezen van de data uit het voertuig. Eén tot twee dagen later wordt de auto daadwerkelijk gestolen.

Het is belangrijk dat na het ontdekken van een ingeslagen zijruit de klant hier direct op wordt geattendeerd. De klant dient, als deze zich meld bij een glasgarantbedrijf voor reparatie, geadviseerd te worden om zo spoedig mogelijk naar zijn/haar dealer te gaan en daar de sleutels opnieuw te laten inleren. Totdat dit is uitgevoerd dient ter voorkoming van de daadwerkelijke diefstal de auto veilig gesteld te worden.

Mystery Shopper onderzoek

Uit de audits blijkt dat circa 35% van de sterreparaties niet voldoet aan de in de werkwijze vastgelegde Glasgarantnorm. Volgens deze norm mag de inslag buiten het zichtveld maximaal 50 millimeter groot zijn en binnen het zichtveld maximaal 25 millimeter groot zijn en kan er binnen deze norm overgegaan worden tot reparatie van de ruit en hoeft er niet per definitie een nieuwe ruit geplaatst te worden.

Op basis van deze informatie gecombineerd met een korte steekproef heeft Glasgarant een Mysteryshopper-onderzoek bij de aangesloten ruitschadeherstelbedrijven gedaan. Hiervoor zijn twee auto’s geprepareerd, één met een lichte steenslagschade en één met een middelzware steenslagschade. De onderzoeksvraag luidde daarbij als volgt: “Is het Glasgarant ruitschadeherstelbedrijf genegen om een reparabele ruit te vervangen op kosten van de Glasgarant verzekeraar?”.

Uit het Mysteryshopper-onderzoek is gebleken dat de onderzoeksvraag bevestigend beantwoord kon worden. De bij Glasgarant aangesloten ruitschadeherstellers gingen vrij snel over tot het vervangen van de ruit, terwijl deze gerepareerd kon worden. Dit heeft vanzelfsprekend een negatieve invloed op de schadelast. Glasgarant zal om deze reden het onderzoek continueren.

Aanduiding ruitschade in eXchange-dossier

Zoals uitgebreid toegelicht tijdens de eXperate sessies is het correct aangeven van de plaats van de schade op de ruit in eXchange belangrijk. Dit heeft namelijk invloed op de voorspellingen die eXpect op basis van deze informatie doet. Indien onjuiste informatie wordt ingevoerd kan deze voorspelling nooit zuiver gedaan worden en ondervinden de schadeherstellers en de verzekeraar hiervan hinder.

De enige juiste manier om een ruitschade aan te duiden is door eerst het/de juiste glasde(e)l(en) (zie plaatje links) te selecteren en vervolgens per glasdeel (zie plaatje rechts) enkel en alleen dat punt aan te klikken waar de schade begonnen is, het zogenaamde inslagpunt.

Het is dus niet nodig en zelfs onwenselijk om bijvoorbeeld het gehele verloop van een scheur aan te geven. Bij bijvoorbeeld een stormschade, waarbij er meerdere inslagpunten zijn, is het uiteraard wel wenselijk dat er meerdere inslagpunten worden aangeduid.

Upgrade eXperate Glasgarant

De upgrade van eXperate Glasgarant, waarover in de eXplain van november 2013 al eerder is bericht, nadert zijn voltooiing. Omdat Glasgarant aan de verzekeraars en ruitschadeherstelbedrijven wil kunnen garanderen dat de rekenmodellen achter eXperate en de data waarop eXperate is gebaseerd betrouwbaar zijn, laat Glasgarant eXperate momenteel extern toetsen.
Voor deze toetsing en uiteindelijke validatie heeft Glasgarant RBB Economics in de arm genomen. Glasgarant heeft besloten om de eerste schaduwversie van eXperate pas uit te sturen nadat RBB Economics het model gevalideerd heeft. Het is weliswaar een kleine vertraging in de introductie, maar eXperate wordt door de validatie wel weer een stuk betrouwbaarder dan zij al was. Uiteraard wordt er, voorafgaand aan de definitieve invoering, een ruime periode geboden waarin met behulp van de schaduwversies overgeschakeld wordt naar het nieuwe eXperate.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant