eXplain

eXplain december 2014

Eerste scores van het nieuwe eXperate Glasgarant verstuurd
Transitiepunten in 2015
Glasgarant grijpt in op eXperate middels de signaalprocedure
HERHAALBERICHT: Jaarvergoeding 2015
Kantoor gesloten op 2 januari 2015

Eerste scores van het nieuwe eXperate Glasgarant verstuurd

Deze week zijn de scores van het nieuwe eXperate, die gelden voor Q1 2015, via de automatisch e-mailroutine van Glasgarant naar de aangesloten ruitschadeherstelbedrijven en ketens verstuurd. Het nieuwe eXperate wordt op 1 januari 2015 daadwerkelijk operationeel als alle ratings getoond worden in het postcodezoekprogramma van Glasgarant.

Bij een groot deel van de bedrijven heeft Glasgarant waargenomen dat er actie is ondernomen om per 1 januari 2015 een zo hoog mogelijke eXperate score te bewerkstelligen door actief te werken aan het optimaliseren van de klanttevredenheid, het verhogen van de procesefficiency en het verlagen van de schadelast. Deze bedrijven hebben zich de toelichting van Glasgarant en de beschrijving van eXperate uit de eXplain-november-2013 ter harte genomen en zijn vroegtijdig aan gewenste verbeteringen gaan werken.

Transitiepunten in 2015

Om de overstap van het oude naar het nieuwe eXperate geleidelijk te laten verlopen heeft Glasgarant, naast de toelichtingen in de eXplains en tijdens de eXperate sessies, ook transitiepunten aan het model toegevoegd.

Glasgarant laat hiermee het gevalideerde eXperate model volledig intact terwijl de transitiepunten zorgen voor een zeer geleidelijke overgang. De transitiepunten gelden voor alle bedrijven dus zowel voor de ruitschadeherstelbedrijven met een individuele eXperate rating als de ruitschadeherstelketens met een groepsrating. Voor bedrijven die deel uitmaken van (lopende) pilots gelden geen transitiepunten.

Ieder bedrijf start in Q1 met 8 transitiepunten. Vervolgens worden per kwartaal in 2015 deze punten afgebouwd conform onderstaand overzicht:

Glasgarant grijpt in op eXperate middels de signaalprocedure

Vanwege het toenemend aantal signaalmeldingen dat bij Glasgarant gemeld wordt over het niet juist opvolgen van de afspraken zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst, acht Glasgarant het zinvol om hier in eXplain extra aandacht aan te besteden.

Dit omdat blijkt dat opvallend veel bij Glasgarant aangesloten ruitschadeherstelbedrijven zich helemaal niet, of absoluut onvoldoende, realiseren welke impact bepaalde handelswijzen hebben op de afspraken die met Glasgarant overeengekomen zijn en de doelstellingen die op grond van die overeenkomst door Glasgarantbedrijven nagestreefd dienen te worden.

Glasgarant grijpt in middels de signaalprocedure door punten in mindering te brengen op de eXperate score van Glasgarantbedrijven die zich niet houden aan de afspraken en/of zich onvoldoende inspannen om de doelstellingen van Glasgarant na te streven.

De signaalmeldingen die door Glasgarant ontvangen worden gaan veelal over een drietal onderwerpen die hieronder afzonderlijk met een aantal voorbeelden toegelicht worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat het hier om een aantal voorbeelden gaat en dat deze lijst geenszins uitputtend is.

Glasgarant attendeert de Glasgarantbedrijven middels eXplain en tijdens de eXperate sessies op de veel voorkomende signalen om de welwillende bedrijven bewust te maken van de impact van een signaalmelding en ernaar te streven signalen (en het in mindering brengen van signaalpunten op de eXperate score) zoveel mogelijk te voorkomen.

HERHAALBERICHT: Jaarvergoeding 2015

De verschuldigde jaarvergoeding voor aangesloten bedrijven met de ruitherstelfunctie zal niet worden verhoogd en blijft voor 2015 gehandhaafd op € 320,- excl. BTW. Zoals gebruikelijk ontvangt u in januari 2015 een digitale nota op het bij Glasgarant bekende e-mailadres en wordt de vergoeding middels automatische incasso geïncasseerd. De digitale nota vindt u in eXchange terug onder ‘downloads’. Bedrijven met een centrale administratie kunnen de jaarnota ten behoeve van de administratie dan ook zelf in eXchange downloaden en verzenden aan de centrale bedrijfsadministratie.

Kantoor gesloten op 2 januari 2015

Op vrijdag 2 januari a.s. is het kantoor van Glasgarant gesloten en daardoor ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 5 januari a.s. kunt u weer telefonisch contact opnemen.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant