eXplain

eXplain december 2010

eXplain
Toetreding Nationale-Nederlanden, RVS en IIS tot Glasgarant
Toetreding TVM tot Glasgarant
Aanpassingen eXperate
Select Ruitschade Service van Delta Lloyd Zakelijk
GRIP-tips
- Eigen referentie in dossier zetten
- Dossiers en expertise
Tariefofferteronde 2011
Voortgang eXchange

eXplain

eXplain is de nieuwe nieuwsbrief van Stichting Schadegarant én Stichting Glasgarant voor aangesloten auto(ruit)schadeherstelbedrijven, dealers en merkerkend reparateurs. Via eXplain worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuws omtrent de afwikkeling van carrosserieschade onder Schadegarantvoorwaarden en ruitschade onder Glasgarantvoorwaarden.

Toetreding Nationale-Nederlanden, RVS en ING Insurance Services tot Glasgarant

Vanaf 1 januari 2011 zullen Nationale-Nederlanden, RVS en ING Insurance Services toetreden tot Glasgarant. Met de komst van Nationale-Nederlanden, RVS en IIS treden er weer labels toe tot Glasgarant die reeds binnen Schadegarant actief zijn.
Verzekerden van Nationale-Nederlanden, RVS en IIS kunnen per 1 januari 2011 bij ruitschade een beroep doen op één van de ± 600 aangesloten Glasgarantbedrijven.
Polishouders van Nationale-Nederlanden, RVS en IIS kunt u herkennen aan de NL-codes 110 (Nationale-Nederlanden), 155 (RVS) en 105 (IIS) in rubriek 4 van het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart). Dossiers van ruitreparaties en –vervangingen kunnen m.i.v. 1 januari 2011 door Glasgarant aangesloten bedrijven alleen nog via GRIP worden ingediend!

Toetreding TVM tot Glasgarant

Naast bovengenoemde verzekeraars treedt er voor het eerst ook een niet-Schadegarant verzekeraar toe tot Glasgarant. Vanaf 1 januari 2011 zal TVM toetreden tot Glasgarant.
Ook verzekerden van TVM kunnen per 1 januari 2011 bij ruitschade een beroep doen op één van de ± 600 aangesloten Glasgarantbedrijven.
Polishouders van TVM kunt u herkennen aan de NL-code 209 in rubriek 4 van het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart). Dossiers van ruitreparaties en –vervangingen kunnen m.i.v. 1 januari 2011 door Glasgarant aangesloten bedrijven alleen nog via GRIP worden ingediend!

Aanpassingen eXperate

In e-Nieuws 13 van maart 2010 zijn de veranderingen voor eXperate aangekondigd. Door de komst van eXchange is de invoering van de nieuwe eXperate-versie enigszins verlaat, maar vanaf het eerste kwartaal van 2011 zal de nieuwe eXperate operationeel zijn. Het doel van de nieuwe eXperate is om de meetmethodiek verder te gaan verfijnen. Om dit te bewerkstelligen heeft een extern bureau opdracht gekregen om met geavanceerde statistische technieken de eXperate ratings per bedrijf periodiek vast te stellen. Vanzelfsprekend zal de mate van procesefficiency en de hoogte van de schadelast van grote invloed zijn om de nieuwe te berekenen ratings. Het statistisch deel van eXperate zal worden aangepast. De verdeling van de punten zal als volgt zijn:

* Verwacht Schadebedrag
Het verwachte schadebedrag wordt gevormd door referentieschaden van eenzelfde auto in de omvangrijke database van Glasgarant. Door het aantal dossiers in de database is het statistisch filter ‘eXpect’ in staat het schadebedrag te ‘voorspellen’. Het filter controleert bij een vervanging van een ruit de bruto/netto prijs, de gemiddelde vervangtijd, het bedrag aan arbeid (vervangtijd x het uurtarief), het gedeclareerde bedrag aan kit, hulpstoffen en overige materialen volgens opgave van de hersteller en vergelijkt dit met de waarden van soortgelijke vervangingen in de database. Het verschil tussen deze waarden noemen wij de ‘Delta schadelast’. De Delta schadelast wordt gevormd door de Delta ruitprijs, hoe ‘duur/goedkoop’ is de ruit in vergelijking met andere aanbieders?, de Delta vervangtijd, hoe snel/langzaam’ is de hersteller in vergelijking met andere aanbieders?, Delta bedrag arbeid, hoe ‘duur/goedkoop’ is de de hersteller in vergelijking met andere aanbieders enz.
Deze werkwijze wordt al jaren gebruikt binnen Schadegarant en om nauwkeuriger te meten en een kwalificatie toe te kennen, wordt deze methode nu ook voor Glasgarant geïntroduceerd. De glashersteller heeft door het indienen van claims in GRIP (en in de toekomst via eXchange) zelf invloed op de Delta schadelast.
De statistische punten tellen voor 80% mee in de totaalscore. Het gedeelte voor de overige punten blijft gelijk:

De overige punten tellen voor 20% mee in de totaalscore. Zoals nu gebruikelijk is zullen de scores terug te vinden zijn in GRIP.
Vanaf 1 januari zijn de hoger gekwalificeerde bedrijven de bedrijven met een eXperate A of B status. Door de nauwkeuriger manier van meten kunnen we de kwalificaties exacter indelen. Bedrijven met een A of een B status zijn de best presterende bedrijven, bedrijven met een C status zijn gemiddeld en bedrijven met een D of E status dienen zich er bewust van te zijn dat verbetering noodzakelijk is. Zij presteren binnen Glasgarant namelijk onder de maat.

Select Ruitschade Service van Delta Lloyd Zakelijk

Na ABN-AMRO gaat ook Delta Lloyd Zakelijk vanaf 1 januari 2011 actief sturen op de hoger gekwalificeerde bedrijven binnen Glasgarant. Hiervoor heeft Delta Lloyd ‘Select Ruitschade Service’ in het leven geroepen en in de polisvoorwaarden opgenomen. Verzekerden die kiezen voor ‘Select Ruitschade Service’ kunnen ruitschade onder gunstige voorwaarden laten herstellen bij de hoger gekwalificeerde Glasgarantbedrijven. Kiest verzekerde niet voor ‘Select Ruitschade Service’, dan geldt dat het standaard eigen risico of een verhoogd eigen risico.
Kijk op www.deltalloyd.nl voor meer informatie.

GRIP-tips

• Eigen referentie aan dossier toevoegen
De laatste tijd krijgen onze verzekeraars en wij steeds meer vragen over betalingen. Door een eigen referentie in het GRIP-dossier te zetten, kunt u betalingen op dossiers eenvoudiger terugvinden. Voor meer informatie over de eigen referentie in het dossier kunt u in de handleiding op pagina 8 kijken.

• Dossiers en expertise
In sommige gevallen werden dossiers die door een expert waren afgekeurd direct in het archief gezet. Dit leidde tot dubbele dossiers in GRIP met de daarbij behorende onduidelijkheid. De routeringen in GRIP zijn nu zo aangepast dat wanneer een expert een dossier afkeurt, dit dossier altijd terugkomt op de status “Herinvoer na expertise” met een opmerking op pagina 3 in GRIP. U kunt dan het dossier aanpassen aan de hand van de opmerkingen van de expert en het dossier opnieuw aanbieden. Dit voorkomt dubbele dossiers en dus extra kosten en zorgt voor een vlotte afhandeling.

Tariefofferteronde 2011

Binnenkort ontvangen de Glasgarantbedrijven via de mail de uitnodiging om een tariefofferte voor 2011 in te dienen.
Hierin vraagt Glasgarant de herstellers o.a. offerte uit te brengen voor een enkelvoudige sterreparatie, meervoudige sterreparatie, het uurtarief bij vervanging en de korting op de bruto-prijs van ruiten.

Voortgang eXchange

eXchange, het platform dat GRIP in 2011 gaat vervangen is sinds september 2010 operationeel voor de afhandeling van carrosserieschaden. eXchange wordt momenteel gebruikt door ± 1.500 autoschadebedrijven, ± 3.000 assurantietussenpersonen en ± 250 gevolmachtigd agenten.
Het tweede grote deel van het project is het inrichten van eXchange voor de afhandeling van ruitschaden waarbij gezocht is naar een zo eenduidig mogelijke werkwijze en parallellen met autoschade. Er is al een begin gemaakt met de inventarisaties van de koppelings-/integratiemogelijkheden van eXchange met Carculate van Euromotive en de back-officesystemen van ketens.
Glasgarant onderzoekt momenteel ook de mogelijkheden om te komen tot variabilisering van de afhandelingskosten.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant